Aandachtspunten btw

Corona Helpdesk j

De overheid heeft enkele specifieke btw-maatregelen getroffen naast de uitstelregeling van belastingbetaling die ook voor btw geldt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om reeds afgedragen btw terug te vragen of om uw cash flow te optimaliseren met behulp van de btw. Onze btw-specialisten hebben een overzicht van deze aandachtspunten voor u gemaakt.

Geactualiseerd op 10 september 2020

Btw-maatregelen overheid

Wilt u weten of de btw-maatregelen die de overheid heeft getroffen ook voor uw organisatie toepasbaar zijn? Lees dan dit artikel of neem contact op met een van onze specialisten op het gebied van btw. Zij kunnen u de weg wijzen in de werking en de impact van de verschillende maatregelen of uw reguliere btw-vraagstukken voor u oplossen. Daarnaast heeft de Nederlandse Douane maatregelen getroffen om door corona getroffen bedrijven een helpende hand te bieden. De maatregelen zijn:

Overige aandachtspunten btw

In bepaalde gevallen kunt u reeds afgedragen btw van evenementen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast kunt u mogelijk over bepaalde kosten toch btw aftrekken en uw cash flow optimaliseren door een wijziging in het btw-tijdvak aan te vragen. Onze btw-adviseurs kunnen u hierin adviseren en hierbij assisteren. De aandachtspunten zijn:

Heeft u in verband met corona naast btw-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

De maatregelen en aandachtspunten uitgewerkt

Versoepelde btw-gevolgen bij uitlenen van zorgpersoneel

Deze maatregel ziet toe op in- en uitleen van zorgpersoneel. Het uitlenen van zorgpersoneel is normaliter belast, maar de overheid heeft de regels van btw-zorgvrijstelling versoepeld. De btw-heffing blijft nu ook achterwege voor partijen die niet primair werkzaam zijn in de zorg, zoals detacherings- en uitzendbureaus. Deze maatregel gold in beginsel van 16 maart tot 16 juni 2020, maar is nu verlengd naar 31 december 2020 en er zijn enkele specifieke voorwaarden aan verbonden:

  1. De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast;
  2. De uitlener dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen;
  3. De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%;
  4. Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Versoepelde btw-gevolgen bij het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen

De btw-regels zijn versoepeld bij het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen. Normaliter moet de leverancier over een gratis verstrekking, ook wel een fictieve levering genoemd, btw afdragen over de aankoopprijs van de goederen. Van 16 maart tot 31 december 2020 geldt dat leveranciers geen btw hoeven af hoeven te dragen over de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen, terwijl zij de btw op kosten wel in aftrek mogen brengen.

Maatregelen Nederlandse Douane

De maatregelen van de Nederlandse Douane bestaan uit versoepelingen in wettelijke termijnen voor onder andere douanevervoer of het indienen van aanvullende douaneaangiften. Daarnaast zijn de termijnen en de voorwaarden van vergunningen versoepeld als gevolg van het coronavirus en is maatwerk mogelijk. Ook zijn er mogelijkheden om uitstel van betaling van de invoerrechten aan te vragen en gaat de Nederlandse Douane coulant om met het toepassen van boetes. Verder is er een beperking van toepassing bij de export van persoonlijke beschermingsmiddelen en is de nieuwe definitie van het begrip ‘exporteur’ uitgesteld. U leest meer over de douane maatregelen in dit artikel.

Btw en afgelaste evenementen

Wellicht kunt u als organisator van een evenement de reeds afgedragen btw terugvragen van de Belastingdienst. Dit kan met name gunstig zijn wanneer de ondernemer de ontvangen bedragen niet restitueert aan de tickethouders.

Aftrekbaarheid btw op kosten met betrekking tot afgelaste personeelsevenementen

Initieel zou de btw op deze kosten van aftrek worden uitgesloten door de werking van het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting). Echter, omdat het evenement feitelijk gezien geen doorgang vindt, heeft er geen personeelsverstrekking plaatsgevonden. Wij zijn daardoor van mening dat niet aan de werking van het BUA wordt toegekomen en derhalve het recht op aftrek van de btw op kosten die initieel zagen op personeelsverstrekkingen niet gecorrigeerd dient te worden.

Btw en het aanbieden van vouchers

Het aanbieden van vouchers is een opkomende trend ten tijde van het corona-virus. Middels het aanbieden van vouchers kan een onderneming alsnog omzet binnenhalen of kan restitutie van een reeds verkochte prestatie worden voorkomen. De btw-behandeling van vouchers kan afwijken van uw reguliere prestaties en daardoor kan ook de aangifte omzetbelasting afwijken. In dit artikel leest u er meer over.

Cash flow optimalisatie met btw

Naast het aanvragen van uitstel van betaling van de btw, zijn er ook mogelijkheden om op andere manieren de btw-druk op uw cash flow in te perken in tijden van corona. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdelijk uw strategie van Just in Case (hoge voorraden aanhouden) te wijzigen in Just in Time (minimale voorraad aanhouden). Dit biedt niet alleen voordelen in voorraad- en arbeidskosten, maar verlaagt ook uw btw-druk. Lees er alles over in deze blog. Daarnaast kunt u hier een korte animatie bekijken, waarin wordt uitgelegd hoe u het btw-aangiftetijdvak kunt wijzigen om uw teruggaf sneller te ontvangen of het facturatiemoment te wijzigen zodat uw btw-afdracht later valt. In de animatie wordt ook uitgelegd welke bijzondere situaties aanleiding kunnen geven tot het terugvragen van reeds afgedragen btw.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!