Tozo

Corona Helpdesk h

Veel zelfstandig ondernemers en zzp’ers zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Hierdoor heeft het kabinet ingrijpende maatregelen moeten nemen. Er is een economisch noodpakket aangekondigd. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Geactualiseerd op 2 oktober 2020

Tozo in een notendop

U kunt als ondernemer rekenen op concrete hulp als het gaat om het aanvragen van Tozo 3.0 en de eventuele afwikkeling van Tozo 1.0 en Tozo 2.0. Onze specialisten volgen de laatste ontwikkelingen nauwlettend en kunnen u hierin goed adviseren. Neemt u dus gerust contact met ons op. Ga direct naar de veelgestelde vragen over Tozo of lees eerst hieronder verder.

Heeft u in verband met corona naast Tozo-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

Voorwaarden

Tozo wordt verlengd tot 1 april 2021. De huidige regeling liep tot 1 oktober 2020 en deze wordt opgevolgd door Tozo 3.0. Daarna zal van 1 april tot 1 juli 2021 de Tozo 4.0 volgen met een beperkte vermogenstoets. Meer informatie over deze laatste regeling volgt begin 2021. De Tozo 3.0 is in grote lijnen gelijk aan haar voorgangers en bevat net als de Tozo 2.0 een partnerinkomenstoets. De reeds bestaande voorwaarden zijn:

 • De zelfstandig ondernemer moet in Nederland woonachtig zijn.
 • Verder moet voldaan zijn aan een urennorm van ten minste 1.225 uur per jaar (oftewel ca. 24 uur per week).
 • De ondernemer moet bedrijfsmatig actief zijn geweest en moet het bedrijf vóór 17 maart 2020 ingeschreven zijn geweest in de KvK.
 • Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen ook voor de regeling in aanmerking. Zij kunnen de bijstand voor levensonderhoud aanvragen in hun woongemeente. Zij komen echter niet in aanmerking voor bedrijfskredieten. Het tegenovergestelde geldt voor zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland zijn gevestigd. Deze groep kan dus nog steeds geen bijstand aanvragen voor levensonderhoud. Het bedrijfskrediet kan worden aangevraagd bij de gemeente Maastricht.
 • Er geldt geen vermogenstoets, dit zal onder de Tozo 4.0 veranderen.
 • Er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van de onderneming, en
 • De kost-en-delersnorm wordt niet toegepast.
 • Er geldt een partnerinkomenstoets. Vanaf 1 juni 2020 geldt dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van het recht op de uitkering. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3.0-uitkering.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de Tozo 3.0 lening bedrijfskapitaal

De wijzigingen zijn:

 • Er geldt een kortere periode waarover de aanvragen met terugwerkende kracht kunnen worden gedaan.
 • Vanaf 1 januari 2021 zullen de gemeenten de zelfstandig ondernemer ook helpen met de heroriëntatie op de bedrijfsvoering.

Aanvraag en uitbetaling

De aanvraag en toekenning wordt uitgevoerd door gemeenten, dus aanvragen moeten bij uw woongemeente worden ingediend (ook als uw bedrijf in een andere gemeente staat ingeschreven dan waar u woont). Dit gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Volg hiervoor de instructies van de desbetreffende gemeente.

Tozo 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2021. U kunt Tozo 3.0 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. De Tozo 3.0 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kan de Tozo 3.0 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Het is vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Wanneer u nog geen huidige Tozo uitkering heeft, kunt u na 1 oktober Tozo 3.0 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering heeft ontvangen, dan kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag al dan niet is veranderd. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. De hoogte van de Tozo is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Vanaf 21 jaar vult de gemeente het maandelijkse inkomen van alleenstaande zelfstandigen aan indien voldaan wordt aan de voorwaarden tot € 1.050 en van gehuwden en samenwonenden tot € 1.500.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van € 10.157. Deze lening mag niet worden aangewend om bestaande leningen te herfinancieren, daarnaast voert de gemeente voor de lening wél een vermogenstoets uit.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Ik werk geen 1.225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan geen recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Nee, er moet voldaan zijn aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan moet u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst, maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst: de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Kan een DGA ook aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Ja, ook een DGA van een bv kan in principe een beroep doen op de Tozo-regeling, mits aan de volgende wettelijke vereisten wordt voldaan:

 • Er moet worden voldaan aan de (voornoemde) urennorm.
 • De DGA bezit samen met de andere in de vennootschap werkzame directeuren tenminste 50% van de aandelen. Ten slotte dient de DGA bij de aanvraag naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de bv nu geen salaris kan uitbetalen.

Wat houdt de ondersteuning voor bedrijfskapitaal in?

De ondernemer kan een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De lening kan op basis van de versnelde procedure worden aangevraagd voor een totaalbedrag (Tozo 1.0 en 2.0) van maximaal € 10.157 Voor de lening kan uitstel tot aflossing worden aangevraagd. Bovendien zal een lager rentepercentage gelden dan nu is opgenomen in de Bbz.

Gemeenten krijgen de aanvragen van Tozo te verwerken. Lees hier verder wat de Tozo voor gemeenten betekent.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!