TVL (en TOGS)

Corona Helpdesk i

Ondernemingen die behoren tot de sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en ernstige schade lijden, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) een tegemoetkoming ontvangen.

Geactualiseerd op 28 januari 2021

Alles wat u moet weten over TVL (en TOGS)

Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Wij helpen u graag dus neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Heeft u nog vragen over de voorganger van de de TVL, de TOGS, neem ook dan gerust contact met ons op. Lees voor de TVL hieronder verder of klik hier om naar de veelgestelde vragen over TOGS te gaan.

Heeft u in verband met corona naast TOGS- en TVL-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

TVL uitgelegd

Voorwaarden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (ook wel: TVL) is verlengd tot 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). Bedrijven krijgen afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van maximaal € 90.000 voor drie maanden om de vaste lasten te kunnen betalen. Vanaf medio november 2020 kunnen ondernemers een aanvraag doen voor de TVL 4e kwartaal 2020. 

Nieuw is:

 1. Bedrijven hoeven geen specifieke SBI-code meer te hebben.
 2. Horecagelegenheden kunnen eenmalig een aanvullende subsidie krijgen.
 3. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal 2020 een vast bedrag op basis van de TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze module wordt nog verder uitgewerkt.

De voorwaarden voor TVL zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers (KvK Handelsregister).
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen surséance van betaling aangevraagd.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is geen overheidsbedrijf.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

Specifieke voorwaarden voor TVL voor de periode oktober tot en met december en de periodes in 2021 zijn:

 • Het bedrijf dient voor iedere periode een aparte aanvraag in te dienen;
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd en de grens van minimale omzet verlies stapsgewijs verhoogd. De nieuwe grenzen zijn nog niet bekend;
 • Het bedrijf heeft in drie maanden ten minste € 3.000 aan vaste lasten (was € 4.000);
 • De maximale tegemoetkoming is € 90.000 per periode (was € 50.000).

Aanvraag en uitbetaling

TVL periode juni – september 2020 - aanvraagperiode is gesloten

TVL periode oktober - december 2020

De regeling geldt voor drie maanden, van 1 oktober tot en met 31 december. Het uit te keren bedrag is gerelateerd aan het omzetverlies en uw vaste kosten en bedraagt maximaal € 90.000. Aanvragen kan vanaf medio november 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook kunnen intermediairs, zoals Baker Tilly, namens hun klanten de TVL-aanvraag indienen. Hiervoor is echter wel toestemming van de klant nodig via eHerkenning.

Subsidiepercentage TVL

Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. De aanpassing is naar verwachting eind januari verwerkt in het systeem van de RVO.
Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.

Uitbreiding TVL per 21 januari 2021

Het kabinet breidt de TVL-regeling uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het mkb en € 400.000 voor het niet-mkb.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750 naar € 1500. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. € 3,8 miljard gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000. De verwachte kosten van deze maatregel zijn € 160 miljoen.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de € 55 en € 70 miljoen per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000. Hier is in totaal € 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar [email protected].

Veelgestelde vragen

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de TOGS-tegemoetkoming besteed?

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

De TOGS-tegemoetkoming is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een TOGS-bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Welke sectoren hebben recht op TOGS?

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden zijn in de loop van de regeling nog aangepast en zijn hier te vinden.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!