TVL (en TOGS)

Corona Helpdesk i

Ondernemingen die behoren tot de sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en ernstige schade lijden, kunnen via de beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) een tegemoetkoming ontvangen.

Geactualiseerd op 17 december 2020

Alles wat u moet weten over TVL (en TOGS)

Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Wij helpen u graag dus neemt u dus gerust contact met ons op. Wilt u eerst wat meer achtergrond? Heeft u nog vragen over de voorganger van de de TVL, de TOGS, neem ook dan gerust contact met ons op. Lees voor de TVL hieronder verder of klik hier om naar de veelgestelde vragen over TOGS te gaan.

Heeft u in verband met corona naast TOGS- en TVL-vragen ook vragen over uw personeel, uw werkkapitaal of uw financieringen? Lees hier meer over Corona en ondernemen. 

TVL uitgelegd

Voorwaarden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (ook wel: TVL) is verlengd tot 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). Bedrijven krijgen afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van maximaal € 90.000 voor drie maanden om de vaste lasten te kunnen betalen. Vanaf medio november 2020 kunnen ondernemers een aanvraag doen voor de TVL 4e kwartaal 2020. 

Nieuw is:

 1. Bedrijven hoeven geen specifieke SBI-code meer te hebben.
 2. Horecagelegenheden kunnen eenmalig een aanvullende subsidie krijgen.
 3. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal 2020 een vast bedrag op basis van de TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze module wordt nog verder uitgewerkt.

De voorwaarden voor TVL zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers (KvK Handelsregister).
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen surséance van betaling aangevraagd.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is geen overheidsbedrijf.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

Specifieke voorwaarden voor TVL voor de periode oktober tot en met december en de periodes in 2021 zijn:

 • Het bedrijf dient voor iedere periode een aparte aanvraag in te dienen;
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd en de grens van minimale omzet verlies stapsgewijs verhoogd. De nieuwe grenzen zijn nog niet bekend;
 • Het bedrijf heeft in drie maanden ten minste € 3.000 aan vaste lasten (was € 4.000);
 • De maximale tegemoetkoming is € 90.000 per periode (was € 50.000).

Aanvraag en uitbetaling

TVL periode juni – september 2020 - aanvraagperiode is gesloten

TVL periode oktober - december 2020

De regeling geldt voor drie maanden, van 1 oktober tot en met 31 december. Het uit te keren bedrag is gerelateerd aan het omzetverlies en uw vaste kosten en bedraagt maximaal € 90.000. Aanvragen kan vanaf medio november 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook kunnen intermediairs, zoals Baker Tilly, namens hun klanten de TVL-aanvraag indienen. Hiervoor is echter wel toestemming van de klant nodig via eHerkenning.

Subsidiepercentage TVL

Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. De aanpassing is naar verwachting eind januari verwerkt in het systeem van de RVO.
Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.

Bel of mail gerust

Onze mensen staan voor u klaar. Neem nu contact op met de Corona Helpdesk voor snel, concreet en persoonlijk advies. Wij adviseren u welke regeling voor u het meest passend is, maken inzichtelijk wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent en helpen u met de aanvraag. Ook als u nog geen klant bent, kunt u rekenen op vrijblijvend advies. Bel naar 038 425 86 00 of e-mail naar corona@bakertilly.nl.

Veelgestelde vragen

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de TOGS-tegemoetkoming besteed?

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

De TOGS-tegemoetkoming is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een TOGS-bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Welke sectoren hebben recht op TOGS?

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden zijn in de loop van de regeling nog aangepast en zijn hier te vinden.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!