E-commercewijzigingen in de EU

Ecommercewijzigingen In De EU

Per 1 juli 2021 treden er in de Europese Unie (EU) nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking. Deze regelgeving is van belang voor alle ondernemers die grensoverschrijdend goederen verkopen aan consumenten in de EU. Hierbij is het niet relevant waar u bent gevestigd: in een EU-land of niet-EU-land. De wijzigingen zijn ingrijpend en in sommige situaties zeer complex. Aanpassingen aan uw systemen en processen zijn in veel situaties vereist. Als u goederen verkoopt aan consumenten in de EU, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de btw-gevolgen voor uw onderneming.

Oorspronkelijk zouden de wijzigingen op 1 januari 2021 in werking treden. Vanwege de coronapandemie is dit uitgesteld.

Voor wie zijn de wijzigingen relevant?

De e-commercewijzigingen zijn relevant voor:

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Goederen van buiten de EU

Afschaffing invoerdrempel

Er wijzigt een hoop voor ondernemers die goederen verkopen aan consumenten in de EU en in het kader van die verkoop het goed verzenden vanuit een niet-EU-land naar de EU. Zo wordt de btw-vrijstelling van zendingen met een geringe waarde (tot € 23) afgeschaft. Iedere invoer van goederen wordt dan belast met btw, ongeacht de waarde van de goederen.

Nieuwe manier van heffing van btw bij invoer

Nu vanaf 1 juli 2021 iedere invoer van goederen belast is met btw, worden er speciale regelingen ingevoerd om de afdracht van btw te vereenvoudigen voor ondernemers. Deze vereenvoudigingen zijn echter alleen beschikbaar voor zendingen met een waarde welke niet hoger is dan € 150.

De eerste vereenvoudiging is de zogenoemde Import One Stop Shop (IOSS). Als een ondernemer gebruik wenst te maken van de IOSS, moet hij zich hiervoor speciaal registreren. Voor ondernemers die niet in de EU gevestigd zijn, geldt dat zij een tussenpersoon  (vaak logistiek dienstverlener) moeten aanwijzen om gebruik te maken van de IOSS. Indien de ondernemers gebruikmaakt van  de IOSS, is de invoer in de EU vrijgesteld van btw en is de verkoop aan de consument belast met btw in het EU-land van bestemming. De verschuldigde btw wordt afgedragen via de IOSS.

Als de ondernemer geen gebruikmaakt van de IOSS en de goederen invoert op naam van de consument, moet de partij die de inklaring verzorgt de btw innen bij de consument en deze afdragen aan de fiscus. Dit mag dankzij een tweede vereenvoudiging worden voldaan op maandelijkse basis (Regeling voor post en koeriersdiensten). Dit voorkomt dat ‘direct aan de grens’ invoer-btw voldaan moet worden.

Indien de waarde van de zending hoger is dan € 150, wordt de IOSS en de regeling voor post- en koeriersdiensten niet toegepast. In een dergelijke situatie is het de vraag op wiens naam de goederen in het betreffende EU-land ingevoerd wordt: op naam van de leverancier of op naam van de consument. Afhankelijk van de beantwoording van deze vraag, worden de btw-gevolgen bepaald.

Goederen binnen de EU

Houdt u voorraad aan in een EU-land in uw eigen magazijn of bij een derde (voorbeeld een logistiek dienstverlener)? En verkoopt u vanuit deze voorraad goederen aan consumenten in andere EU-landen? Dan verandert er ook een hoop voor u.  

Omzetdrempel en OSS-aangiftes

Zo komen de huidige drempels voor afstandsverkopen te vervallen. Vanaf 1 juli 2021 wordt er een nieuwe omzetdrempel geïntroduceerd van € 10.000 per jaar. Deze is speciaal voor zogenoemde kleine ondernemers. De drempel is van toepassing op alle B2C EU-leveringen én B2C elektronische diensten tezamen. Indien de omzet ter zake van deze prestaties onder deze drempel blijft, moet men over de B2C EU-goederenleveringen btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen aanvangt, en over de B2C EU-elektronische diensten btw van het EU-land waar de dienstverrichter is gevestigd.

  • Let op: De drempel van € 10.000 is alleen van toepassing op ondernemers die zijn gevestigd in een EU-land.
    De drempel geldt niet voor ondernemers die gevestigd zijn in een niet-EU-land.

Voorbeeld

Een Nederlandse ondernemer heeft een webshop. De pakketjes worden verzonden vanuit Nederland naar zijn klanten. De Nederlandse ondernemer verkoopt veel binnen Nederland. In andere EU-landen heeft de ondernemer nog niet zoveel afnemers. Hij verkoopt voor ongeveer € 6.000 per jaar aan consumenten in andere EU-landen. Daarnaast verricht hij geen B2C-diensten aan particulieren in andere EU-landen. De Nederlandse ondernemer komt niet boven de drempel van € 10.000 per jaar uit. Hij brengt dan ook Nederlandse btw in rekening op de verkopen aan consumenten in ander EU-landen.

Echter, indien een ondernemer in een jaar deze drempel overschrijdt, is hij vanaf dan btw verschuldigd in het EU-land van bestemming van de goederen. Om lokale btw-registraties en aangifteverplichtingen in ieder EU-land te voorkomen, mogen deze ondernemers de verschuldigde btw afdragen via een speciale btw-aangifte, namelijk de OSS-aangifte. Als een ondernemer is gevestigd in een EU-land moet hij zich in dat EU-land aanmelden voor OSS. Is een ondernemer niet gevestigd in een EU-land, dan moet hij zich registreren voor OSS in het EU-land waar het vervoer van de goederen aanvangt. In het geval dat het vervoer van de goederen aanvangt in meerdere EU-landen, kan de niet-EU ondernemer een EU-land van identificatie kiezen.

Zodra de registratie geregeld is, kan de ondernemer de btw welke hij verschuldigd is in de andere EU-landen, aangeven in één OSS-aangifte. Vervolgens moet de ondernemer deze OSS-aangifte indienen in het land van registratie. Ook de betaling van de verschuldigde btw gebeurt in het land van registratie. Het land van registratie draagt er vervolgens zorg voor dat de verschuldigde btw wordt doorbetaald naar de autoriteiten in de andere EU-landen.

Voorbeeld

Een ondernemer gevestigd in de Verenigde Staten (VS) houdt voorraad aan bij een logistiek dienstverlener in Nederland. Via zijn webshop verkoopt hij goederen aan consumenten in Nederland en alle andere EU-landen. Die goederen worden vanuit het Nederlandse magazijn naar de afnemers vervoerd. Zijn webshop loopt uitstekend, de omzet per jaar bedraagt ongeveer € 500.000. De VS-ondernemer is btw verschuldigd in Nederland en alle EU-landen. In zijn webshop heeft hij de juiste tarieven ingesteld en hij int de btw van zijn klanten. De VS-ondernemer is geregistreerd voor OSS in Nederland. Daarnaast is hij geregistreerd voor btw in Nederland. Via zijn Nederlandse OSS-aangifte geeft hij de verschuldigde btw aan en hij betaalt deze aan de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw-bedragen vervolgens door aan de fiscale autoriteiten in de andere EU-landen. In de Nederlandse btw-aangifte geeft de VS-ondernemer de Nederlandse btw aan die hij verschuldigd is op de verkoop aan de Nederlandse consumenten. Deze Nederlandse btw betaalt hij eveneens aan de Belastingdienst. 

  • Let op: Als de VS-ondernemer de goederen rechtstreeks vanuit de VS naar zijn klanten vervoert (dus niet via de Nederlandse voorraadlocatie), gelden de regels voor goederen komende van buiten de EU.

Aandachtspunten en kansen

De afschaffing van de btw-vrijstelling voor goederen met een geringe waarde en de nieuwe regelingen bij invoer leiden in veel gevallen tot meer complicaties en verplichtingen. 

De nieuwe regelgeving voor ondernemers die voorraden aanhouden binnen de EU en deze verkopen kan echter wel tot voordelen leiden. Het wordt voor deze ondernemers nu immers door invoering van de OSS-aangifte veel makkelijker de verschuldigde btw te betalen aan de verschillende lidstaten. Dit biedt kansen voor uitbreiding van de markt!

Een goede voorbereiding is van essentieel belang. Zo moeten ondernemers hun goederenstromen analyseren, de btw-gevolgen vaststellen, zodra het mogelijk is voor IOSS/OSS registreren, systemen aanpassen zodat per land de juiste btw-tarieven worden gehanteerd, etc. Correcties achteraf leiden altijd tot additionele kosten.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de E-commerce wijzigingen in de EU? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Marisa Hut
Marisa Hut Partner VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75