Goederen binnen de EU naar een consument in de EU

Ecommerce Goederen Binnen De EU Naar Een Consument In De EU

Vanaf 1 juli 2021 vinden er binnen de Europese Unie (EU) wijzigingen plaats als u goederen verkoopt aan consumenten. Heeft u voorraden liggen in de EU en verkoopt u deze goederen aan consumenten in EU-landen, dan zijn deze wijzigingen relevant voor u. Let op! Het vestigingsland van u als ondernemer is voor deze regels niet relevant. Deze regels gelden voor ondernemers gevestigd in de EU, maar ook voor ondernemers gevestigd in een niet-EU-land.

Onderstaand behandelt de btw-gevolgen in de situatie dat goederen direct worden verkocht door u als leverancier aan de consument. Als u echter (ook) goederen via een platform (marktplaats) aan consumenten verkoopt, zijn er weer andere gevolgen.

Wat is er voor u als leverancier relevant?

Nieuwe drempel kleine ondernemers

De huidige afstandsverkopen drempels verdwijnen. In principe zijn verkopen aan consumenten altijd belast in het EU-land van aankomst van de goederen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de zogenoemde kleine ondernemers. Wanneer een ondernemer die slechts in één EU-land is gevestigd, niet meer dan € 10.000 omzet per jaar aan afstandsverkopen en digitale diensten aan B2C-afnemers in andere EU-landen verricht, dan mag de ondernemer btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen begint. Dit is een optie. De kleine ondernemer kan er ook voor kiezen om af te zien van deze drempel en de reguliere regels toe te passen.

 • Let op: Deze drempel van € 10.000 is alleen van toepassing op ondernemers die zijn gevestigd in een EU-land. De drempel is niet van toepassing op ondernemers die gevestigd zijn in een niet-EU-land.

Voorbeeld

U bent gevestigd in Nederland en u heeft online shop. U verkoopt voornamelijk aan consumenten in Nederland. Daarnaast verkoopt u voor ongeveer € 8.000 per jaar aan consumenten in andere EU landen. U bereikt het drempelbedrag van € 10.000 per jaar niet. U kiest er voor om de drempel toe te passen en berekent dan ook Nederlandse btw op al uw verkopen aan consumenten.

Drempel voor u niet van toepassing

Verkoopt u voor meer dan € 10.000 per jaar aan consumenten in de EU of ziet u af van toepassing van de drempel, dan bent u btw verschuldigd in het EU-land van bestemming van de goederen. Wat betekent dit voor u? Als u goederen verkoopt aan consumenten in andere EU-landen en de goederen naar deze consumenten verstuurt, moet u lokale btw van het EU-land van bestemming berekenen.

Voorbeeld

U bent gevestigd in Frankrijk. U verkoopt via uw webshop goederen aan consumenten in alle EU-landen. Uw omzet is € 75.000 per jaar. Uw verkopen zijn belast in het EU-land van bestemming van de goederen. Verkoopt en verzendt u goederen aan consumenten in Spanje, dan berekent u Spaanse btw aan deze consumenten. Verkoopt en verzendt u goederen aan consumenten in Duitsland, dan berekent u Duitse btw aan deze consumenten.

Speciale regeling om btw af te dragen: OSS

Om een hoop administratieve lasten, zoals lokale btw-registraties en lokale btw-aangiftes, te voorkomen, wordt een vereenvoudiging ingevoerd, de zogenoemde One Stop Shop (OSS)-aangifte. U moet zich als leverancier hier speciaal voor aanmelden. Dit moet u op tijd doen. Idealiter voor de start van uw activiteiten. Registreert u te laat voor de OSS-aangifte, dan leidt dat tot additionele verplichtingen in de landen waar u btw verschuldigd bent.

Als u bent gevestigd in een EU-land, moet u zich in het EU-land van vestiging aanmelden voor de OSS-aangifte. Als u niet gevestigd bent in een EU-land, dan moet u zich registreren voor OSS in het EU-land waar het vervoer van de goederen aanvangt. In het geval dat het vervoer van de goederen aanvangt in meerdere EU-landen, kunt u een EU-land van identificatie kiezen.

Zodra u voor OSS bent geregistreerd,  moet u alle verschuldigde btw met betrekking tot de verkopen aan consumenten aangeven in de OSS-aangifte. Daarnaast moet u de betaling van de verschuldigde btw voldoen aan de autoriteiten in het EU-land van OSS-registratie. Het EU-land van registratie betaalt de bedragen vervolgens door aan de autoriteiten in de verschillende EU-landen. Let op! Als u goederen verkoopt aan consumenten en de goederen niet worden verzonden naar een ander EU-land, omdat u de goederen bijvoorbeeld verkoopt aan consumenten in het EU-land waar u uw voorraad aanhoudt, kunt u de lokale btw die u verschuldigd bent, niet in de OSS-aangifte aangeven. Deze dient u in uw lokale btw-aangifte van dat land aan te geven.

Gebruik maken van de OSS blijft een optie. U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de OSS en zich te registreren voor btw in de relevante EU-landen en daar aan btw te voldoen en lokale btw-aangiftes in te dienen. Een lokale registratie is bijvoorbeeld aantrekkelijk als u substantiële kosten met lokale btw beloopt en/of andere btw-verplichtingen heeft in het betreffende land, bijvoorbeeld als u daar óók nog lokale voorraad aanhoudt.

Voorbeeld

U bent gevestigd in Australië en u houdt voorraden aan in Nederland bij een logistiek dienstverlener. U verkoopt via uw webshop deze goederen aan consumenten in Nederland, Portugal, Griekenland, Spanje en Italië. Uw omzet van al deze verkopen bedraagt € 1.200.000 per jaar. Over deze verkopen bent u Nederlandse, Portugese, Griekse, Spaanse en Italiaanse btw verschuldigd. U heeft zich voor OSS geregistreerd in Nederland. Daarnaast bent u voor btw geregistreerd in Nederland. In uw Nederlandse OSS-aangifte geeft u de verschuldigde Portugese, Griekse, Spaanse en Italiaanse btw aan. U betaalt deze btw eveneens aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw-bedragen vervolgens door aan de fiscale autoriteiten in Portugal, Griekenland, Spanje en Italië. In uw Nederlandse btw-aangifte geeft u de Nederlandse btw aan die u verschuldigd bent op de verkoop aan de Nederlandse consumenten. Deze Nederlandse btw betaalt u eveneens aan de Belastingdienst.

Door wie kan de OSS worden toegepast?

 • Ondernemers gevestigd in de EU
 • Ondernemers gevestigd in een niet-EU-land
 • Platforms (marktplaatsen) gevestigd in de EU die bovengenoemde verkopen aan consumenten faciliteren
 • Platforms (marktplaatsen) gevestigd in een niet-EU land die bovengenoemde verkopen aan consumenten faciliteren

OSS-aangiftes – hoe gaat dat in zijn werk?

OSS-aangiftes moeten per kalenderkwartaal elektronisch worden ingediend in het EU-land waar u bent geregistreerd voor OSS. De deadline voor het indienen van de OSS-aangiftes en het betalen van de verschuldigde btw is de laatste dag van de maand volgend op het aangiftetijdvak.

Facturering

Wanneer u gebruikmaakt van de OSS bestaat er in eerste instantie geen verplichting om voor de verkopen aan de consumenten een factuur uit te reiken. Wanneer u er toch voor kiest om een factuur uit te reiken dan gelden de factureringsregels van de lidstaat van identificatie.

Wanneer u ervoor kiest géén gebruik te maken van de OSS dan heeft u een facturatieplicht.

Wat zult u als leverancier moeten doen?

 1. Analyseer uw goederenstromen
 2. Bepaal de btw-gevolgen
 3. Stel vast welke regeling u wilt en kunt toepassen
 4. Wilt u gebruik maken van OSS? Registreer u dan voor OSS
  1. Pas uw website en achterliggende systemen aan en zorg dat u btw van het EU-land van bestemming in rekening brengt
  2. Bereid uw OSS btw-aangiftes voor, dien deze tijdig in en betaal de verschuldigde btw tijdig aan de autoriteiten in het EU-land van registratie
 5. Wilt u geen gebruikmaken van OSS of heeft u zich niet tijdig geregistreerd voor OSS?

Neem dan contact op met uw adviseur. Er zullen dan aanvullende btw-verplichtingen voor u gelden.

Deze nieuwe e-commerceregelgeving werkt zeker in uw voordeel en zorgt ervoor dat u uw marktaandeel in de EU verder uitbreidt. Het is hierbij wel van belang om tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Zo moet u zowel intern als extern meerdere zaken aanpassen.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Verkoopt u goederen binnen de EU aan consumenten in de EU en heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Marisa Hut
Marisa Hut Partner VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75