Goederen van buiten de EU naar een consument in de EU

Ecommerce Goederen Van Buiten De EU Naar Een Consument In De EU

Bent u een ondernemer en verkoopt en verzendt u uw goederen vanuit een niet-EU-land aan consumenten in de Europese Unie (EU)? Let u dan goed op! Vanaf 1 juli 2021 verandert er een hoop in de EU. Nieuwe btw-regels gelden en leiden tot aanvullende verplichtingen voor uw onderneming. Naast verplichtingen, bieden de nieuwe regels echter ook kansen voor u. De gehele EU is binnen handbereik! Let op: Het vestigingsland van u als ondernemer is voor deze regels niet relevant. Deze regels gelden voor ondernemers gevestigd in de EU, maar ook voor ondernemers gevestigd in een niet-EU-land.

Onderstaand behandelt de btw-gevolgen in de situatie dat goederen direct worden verkocht door u als leverancier aan de consument. Als u echter (ook) goederen via een platform (marktplaats) aan consumenten verkoopt, zijn er weer andere gevolgen.

Wat is er voor u als leverancier relevant?

Invoerdrempel in de EU verdwijnt

Tot 1 juli 2021 is de invoer van zendingen met een geringe waarde (tot € 23) vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling komt echter te vervallen. Iedere invoer van goederen in de EU wordt belast met btw,  ongeacht de waarde van de goederen. Dit leidt ertoe dat u als ondernemer btw verschuldigd bent over deze verkopen aan consumenten in de EU.

Om het aangeven van de verschuldigde btw en de betaling van de verschuldigde btw voor zendingen met een lagere waarde (niet hoger dan € 150) te vereenvoudigen worden speciale regelingen ingevoerd.

Speciale regeling voor u als ondernemer: IOSS

De eerste speciale regeling is de zogenaamde IOSS, wat staat voor Import One Stop Shop.

Op welke zendingen kan de IOSS worden toegepast?

 • Op goederen die verkocht zijn aan een consument;
 • Als een pakket vanuit een niet-EU-land naar de EU wordt verzonden;
 • Als de zending een waarde heeft die niet hoger is dan € 150*; en
 • Als het geen accijnsgoederen betreffen

*Het drempelbedrag van € 150 is het bedrag van de zending exclusief btw. Indien de transportkosten niet apart zijn genoemd en onderdeel uitmaken van de prijs wordt gekeken naar die totale prijs.

Voorbeeld a – Transportkosten in de prijs:

Goederen: € 130
Btw 21%: € 27
Totaal factuurbedrag: € 157

In voorbeeld a kan IOSS worden toegepast omdat de totale waarde van de zending € 130 bedraagt en dit beneden het drempelbedrag van € 150 is.

Voorbeeld b – Transportkosten separaat genoemd:

Goederen: € 140
Transportkosten: € 20
Btw 21%: € 33
Totaal factuurbedrag: € 193

In voorbeeld b kan IOSS ook worden toegepast omdat de totale waarde van de zending € 140 is. De transportkosten staan separaat genoemd en zijn dan geen onderdeel van de waarde van de zending. De waarde van de zending is dan ook minder dan het drempelbedrag van € 150.

 

Door wie kan de IOSS worden toegepast?

 • Ondernemers gevestigd in de EU
 • Ondernemers gevestigd in een niet-EU-land (alleen mogelijk met aanwijzing van een tussenpersoon)
 • Platforms (marktplaatsen) gevestigd in de EU die bovengenoemde verkopen aan consumenten faciliteren
 • Platforms (marktplaatsen) gevestigd in een niet-EU-land die bovengenoemde verkopen aan consumenten faciliteren (alleen mogelijk met aanwijzing van een tussenpersoon)

Wat zijn de btw-gevolgen wanneer de IOSS wordt toegepast?

U als leverancier moet bij de verkoop direct de btw berekenen aan de consument. Het btw-tarief is van toepassing van het EU-land waar u de goederen naar toe verzendt. Deze btw bent u verschuldigd in de maand dat u de betaling van uw afnemer heeft ontvangen.

Vervolgens verzendt u de goederen naar de consument. Indien u bij de invoer van de goederen uw geldig IOSS-btw-identificatienummer verstrekt aan de partij die verantwoordelijk is voor de inklaring van de goederen in de EU, is de invoer van de goederen in dat EU-land vrijgesteld van btw.

De btw die u verschuldigd bent over de verkoop aan de consument wordt via de speciale IOSS-btw-aangifte maandelijks afgedragen. Indien u niet in de EU bent gevestigd en daarom gebruikmaakt van een tussenpersoon voor toepassing van de IOSS, zal de tussenpersoon de IOSS-btw-aangiftes voor u verzorgen en indienen.

Wat zijn de voordelen van de IOSS voor u als ondernemer?

Er zijn een aantal voordelen aan het gebruik van de IOSS. Zo is het op het moment van verkoop voor de consument duidelijk welke prijs de consument aan u verschuldigd is, namelijk de prijs inclusief het verschuldigde btw-bedrag. Zo wordt de consument achteraf niet geconfronteerd met additionele kosten, zoals de btw.

Daarnaast is het de bedoeling dat toepassing van de IOSS ervoor zorgt dat goederen sneller worden vrijgegeven bij invoer en daardoor sneller bij uw afnemers terechtkomen. Commercieel zeer wenselijk nu consumenten in de EU gewend zijn aan vlotte levertijden.

Daarbij komt dat u zich in slechts één EU-land voor IOSS hoeft te registeren en u kunt verkopen aan consumenten in 27 EU-lidstaten. Via de IOSS-aangifte in het EU-land van registratie draagt u de verschuldigde btw in al deze EU-landen af.

IOSS niet toegepast

Het kan natuurlijk voorkomen dat u (nog) niet bent geregistreerd voor IOSS of u de IOSS-regeling niet toe wenst te passen. Het gebruik van de IOSS-regeling is immers niet verplicht. Daarnaast kan het zo zijn dat de waarde van uw zending hoger is dan € 150. Dan kan de IOSS niet worden toegepast.

Als u – zonder toepassing van de IOSS - goederen verkoopt aan een consument in de EU, zijn de btw-gevolgen afwijkend. De invoer van de goederen in het betreffende EU-land is belast met btw. De consument ontvangt de goederen pas als die verschuldigde btw is voldaan. Het is in die situatie belangrijk om na te gaan op wiens naam de goederen ingevoerd zullen worden in het betreffende EU-land.

Worden de goederen ingevoerd in naam van u als leverancier? Dan moet u er rekening mee houden dat de invoer belast is met btw en daarnaast de verkoop na invoer eveneens belast is met btw. De btw-gevolgen van deze verkoop zijn afhankelijk van de goederenstroom.

Worden de goederen ingevoerd in naam van de consument en worden alle kosten doorberekend aan de consument? Dan wordt de consument geconfronteerd met additionele kosten. De consument moet de invoer-btw en mogelijk nog additionele kosten van de partij die de inklaring van de goederen verzorgt, betalen. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat de consument het pakket niet accepteert, nu er additionele kosten berekend worden. Consumenten in de EU zijn immers gewend aan prijzen inclusief btw.

U kunt er ook voor kiezen de goederen in naam van de consument in te laten voeren en de kosten aan u als leverancier door te laten berekenen. De consument wordt dan niet geconfronteerd met additionele kosten.

Wat zult u als leverancier moeten doen?

 1. Analyseer uw goederenstromen
 2. Bepaal de btw-gevolgen
 3. Stel vast welke regeling u kunt en wilt toepassen
 4. Wilt u gebruik maken van IOSS? Registreer u dan voor IOSS, indien nodig via een tussenpersoon;
  1. Pas uw website en achterliggende systemen aan en zorg dat u btw van het EU-land van bestemming in rekening brengt
  2. Maak een duidelijk onderscheid in zendingen waarop de IOSS wordt toegepast (waarde niet hoger dan € 150) en zendingen waarop de IOSS niet wordt toegepast (waarde hoger dan € 150)
  3. Verstrek uw IOSS-btw-identificatienummer enkel aan partijen welke voor u de douaneformaliteiten verzorgen
  4. Als u in de EU gevestigd bent: bereid uw IOSS-btw-aangiftes tijdig voor, dien deze tijdig in en betaal de verschuldigde btw aan de autoriteiten in het EU-land van registratie
  5. Als u buiten de EU gevestigd bent: monitor dat uw tussenpersoon uw IOSS-btw-aangiftes tijdig voorbereidt, indient en betaal de verschuldigde btw aan de autoriteiten in het EU-land van registratie
 5. Wilt u geen gebruik maken van IOSS, heeft u IOSS niet toegepast of is de waarde van uw zending hoger dan € 150?
  1. Bepaal in wiens naam de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming en wie de kosten draagt
  2. Pas uw website aan en zorg dat daaruit duidelijk blijkt welke eventuele additionele kosten een klant kan verwachten

Deze nieuwe regelgeving kan zeker in uw voordeel werken, waarbij u nieuwe kansen kunt benutten. Belangrijk is echter wel dat u tijdig start met alle voorbereidingen. Niet alleen binnen uw onderneming. Alle betrokken partijen binnen uw supply-chain moeten weten wat uw plannen zijn en wat u van hen verwacht.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Verkoopt u goederen van buiten de EU naar een consument in de EU en heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

marisa-hut.jpg
Marisa Hut Senior manager VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75