Platforms die verkopen aan consumenten faciliteren

Ecommerce Platforms Die Verkopen Aan Consumenten Faciliteren

Platforms zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse economie. Consumenten kopen ontzettend veel via deze platforms. Zij spelen dan ook een zeer belangrijke rol voor zowel leveranciers als consumenten. Per 1 juli 2021 gaat er een hoop veranderen in de Europese Unie (EU) op het gebied van e-commerce en btw. Er worden ook nieuwe regels geïntroduceerd voor platforms die verkopen van goederen aan consumenten faciliteren.

Wat gaat er voor u wijzigen?

Introductie van platformfictie

In de nieuwe regelgeving wordt een zogenoemde platformfictie ingevoerd. Deze platformfictie bepaalt dat het platform wordt geacht de goederen aan te kopen van de leverancier en vervolgens te verkopen aan de consument indien het platform faciliteert. Dit terwijl de leverancier via het platform de goederen aan de consument verkoopt.

De situatie komt er dan als volgt uit te zien:

De btw-gevolgen van zowel de verkoop door de leverancier aan het platform, als door het platform aan de consument zijn afhankelijk van de goederenstroom en de status van de goederen.

Wanneer is deze regeling van toepassing

De platformfictie is van toepassing wanneer er sprake is van het faciliteren van de goederenlevering. Faciliteren houdt in deze in dat (1) het platform de partijen (leverancier en consument) met elkaar in contact moet brengen en (2) de verkoop plaatsvindt via het platform.

Er is géén sprake van faciliteren als door het platform als:

  1. Het platform de algemene voorwaarden voor de levering niet bepaalt
  2. Het platform geen goedkeuring hoeft te geven voor de facturering aan de consument
  3. Het platform niet betrokken is bij de levering of het bestellen van de goederen

Daarbij is er ook geen sprake van het faciliteren als er enkel sprake is van het verwerken van betalingen met betrekking tot de geleverde goederen, het aanbieden of maken van reclame voor goederen of het doorsturen van afnemers zonder betrokkenheid bij de verkoop van de goederen.

In welke situaties is de platformfictie van toepassing?

De fictie is van toepassing wanneer er sprake is van het faciliteren van verkopen van goederen aan consumenten in de EU, waarbij de goederen vanuit een niet-EU-land worden vervoerd naar de EU en de (intrinsieke) waarde van de zending niet meer bedraagt dan € 150.

Daarnaast is de fictie van toepassing op het faciliteren van de verkoop van goederen aan consumenten binnen de EU door niet in de EU-gevestigde btw-ondernemers waarbij de goederen vanuit een EU-land naar de consumenten worden vervoerd.

Wat zult u met uw platform moeten doen?

Bovengenoemde wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor platforms. Platforms moeten zich dan ook goed voor bereiden op deze wijzigingen. Er zijn een aantal zeer grote platforms, maar er zijn ook steeds meer kleinere platforms. Er wordt in de nieuwe regels geen onderscheid gemaakt in de grootte van een platform. Voor ieder platform zijn deze wijzigingen relevant.

Als deze wijzigingen relevant voor uw platform zijn, moet u goed nagaan of u alle informatie van de onderliggende transacties vastlegt in uw systemen. Immers, u doet straks zowel een aankoop als een verkoop van goederen waarbij het btw-tarief, de betaling en de status van de goederen allemaal relevant is. Voor de btw wijzigt uw rol dus van facilitator in handelaar.

Daarbij moet u de gebruikers van uw platform tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Bent u een ondernemer die goederen verkoopt via een platform?

Zorg ervoor dat u weet wat er ook voor u gaat veranderen vanaf 1 juli 2021. Neem tijdig contact op met het platform om dit verder vorm te geven, met name of de platformfictie voor het betreffende platform gaat gelden. Uw facturatiestromen kunnen gaan veranderen. Daarbij is het belangrijk dit tijdig in te richten in uw systemen en eventuele afspraken aan te passen.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Bent u een ondernemer die goederen verkoopt via een platform en heeft u vragen? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Marisa Hut
Marisa Hut Partner VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75