Post- en koeriersbedrijven en douaneagenten

Ecommerce Post En Koeriersbedrijven En Douaneagenten

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende verkopen van goederen aan EU-particulieren in de Europese Unie (EU). Daarnaast gelden ook nieuwe EU-btw-regels voor de invoer van goederen komende vanuit niet-EU-landen welke zijn verkocht aan consumenten. Deze nieuwe regels zijn niet alleen relevant voor de bij dergelijke stromen rechtstreeks betrokken partijen zoals de leverancier en de consument, maar ook voor post- en koeriersdiensten en douaneagenten, zoals uw onderneming, die zendingen vervoeren van buiten de EU naar de EU en/of inklaren in de EU.

Wat is er voor u als post- of koeriersdienst en/of douaneagent relevant?

Afschaffing btw-vrijstelling zendingen met waarde tot € 23

Op dit moment geldt voor zendingen vanuit niet-EU-landen met een waarde tot € 23 een vrijstelling van btw bij invoer. Deze vrijstelling komt per 1 juli 2021 te vervallen. Dit betekent dus dat invoer van zendingen uit niet-EU-landen in beginsel altijd belast zijn met btw. Het vaststellen van de juiste waarde van de zendingen is daarmee dus, nog meer dan voorheen, van groot belang.

Nieuwe regeling invoer voor zendingen met een waarde niet hoger dan € 150

Voor zendingen met een waarde van niet hoger dan € 150 gaat het volgende gelden.

Uw opdrachtgever (de leverancier van de goederen) kan er voor kiezen om de invoer en de verkoop aan de consument aan te geven via de zogenoemde Import One Stop Shop regeling (“IOSS”). In dat geval krijgt de opdrachtgever een speciaal IOSS-btw-identificatienummer. Met gebruikmaking van dat IOSS-btw-identificatienummer is de invoer vrijgesteld van invoer-btw. Uw opdrachtgever rapporteert dan zelf (al dan niet met behulp van een tussenpersoon) de btw (van het EU-land waar het vervoer eindigt) over zijn verkoop via zijn eigen IOSS-aangifte.

Dit IOSS-btw-identificatienummer wordt gebruikt voor invoer in alle EU-landen. Dus ook als de goederen na die invoer naar een ander EU-land worden vervoerd (bijvoorbeeld bij centrale invoer via een hublocatie).

Toepassing van de IOSS-regeling is optioneel. Het is dus van belang om zicht erop te hebben of uw opdrachtgever hiervan gebruikmaakt of niet.

Als uw opdrachtgever ervoor kiest om geen gebruik te maken van de IOSS-regeling, zijn er twee mogelijkheden:

  • U, als post- of koeriersdienst en/of douaneagent, kunt gebruikmaken van een bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze regeling geldt alleen als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming. U int dan de btw bij de ontvanger van de goederen. U kunt die btw afdragen via een aparte maandelijkse btw-aangifte. Ook hier geldt weer dat de regeling alleen toegepast kan worden op zendingen met een waarde niet hoger dan € 150.
  • Als u geen gebruikmaakt van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten gelden de normale regels voor btw bij invoer. In eerste instantie wordt dan dus invoer-btw geheven direct op het moment van invoer. Als de invoer in Nederland plaatsvindt en de importeur (de leverancier) een zogenoemde artikel 23-vergunning heeft, wordt de heffing van de invoer-btw verlegd naar de btw-aangifte van de importeur (de leverancier). 

Hoe bereid ik mij voor?

Het spreekt voor zich dat deze wijzigingen ook van u als post- of koeriersdienst de nodige voorbereidingen vragen.

Zo moet u vaststellen en vastleggen of uw opdrachtgever al dan niet gebruikmaakt van de IOSS-regeling en, zo hij hiervan gebruikmaakt, wat zijn geldig IOSS-btw-registratienummer is. Deze gegevens moeten worden vastgelegd in (de masterdata van) uw administratief/ERP-systeem en regelmatig worden geverifieerd.

Daarnaast is het advies om de contractuele bepalingen met uw opdrachtgevers onder de loep te nemen, onder meer om er zeker van te zijn dat zendingen tegen de juiste waarde worden aangegeven en gelet op de verschillende invoerscenario’s die zich kunnen voordoen.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de wijzigingen voor post- en koeriersbedrijven en douaneagenten? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Marisa Hut
Marisa Hut Partner VAT & Customs Advisory T: 06 52 75 98 75