Eindejaarstips

Eindejaarstips 2021

Het Belastingplan dat op Prinsjesdag door het kabinet aan de Tweede Kamer is aangeboden leidt tot nieuwe of gewijzigde (fiscale) maatregelen. In de meeste gevallen zijn deze maatregelen al vanaf 2022 van toepassing. Dit betekent ook dat een aantal van deze wijzigingen nog in 2021 uw aandacht nodig hebben. Soms om kansen optimaal te benutten en in sommige gevallen om tegenvallers te voorkomen.

Het demissionaire kabinet heeft dit jaar op Prinsjesdag geen grootscheepse veranderingen aangekondigd. Echter, de maatregelen die die voortvloeien uit het Belastingplan 2022 kunnen zeker fiscale gevolgen hebben, ondanks dat grote belastingherzieningen moeten wachten tot het volgende kabinet.

De belangrijkste tips voor u op een rij!

Met nog een paar weken op de kalender tot eind 2021 hebben de belastingadviseurs van Baker Tilly de fiscale gevolgen van het Belastingplan 2022 in kaart gebracht. Aan de hand van een aantal tips maken wij inzichtelijk waar u nog op moet letten in 2021. We hebben deze ‘eindejaarstips’ opgesplitst in tips die van waarde kunnen zijn voor uw privésituatie en tips voor uw onderneming.

Speciale tips voor werkgevers

Omdat het kabinet een fiks aantal fiscale maatregelen heeft opgenomen voor ondernemingen met personeel, hebben wij een apart overzicht gemaakt van de tips voor werkgevers.

Laat u adviseren

Wilt u weten wat deze tips specifiek voor uw situatie betekenen? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met een van onze belastingadviseurs bij u in de buurt. Zij maken graag voor u inzichtelijk wat de fiscale gevolgen zijn voor u of uw onderneming.

Meer informatie

Over een aantal voorgestelde maatregelen zijn de afgelopen weken nieuwsberichten verschenen, waarin wat uitgebreider wordt ingegaan op mogelijke gevolgen. Denk daarbij aan de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, de mogelijkheden voor werkgevers om thuiswerkkosten te vergoeden en de aanpassingen in de verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting voor Nederlandse aandeelhouders.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over de Eindejaarstips of wat de maatregelen voor u in de praktijk betekenen? Ik help u graag!