AVG: bescherming persoonsgegevens werknemers

Personeel - AVG.jpg

Per 25 mei 2018 gelden er vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strengere regels voor het beschermen van persoonsgegevens. Zoals de gegevens in het personeelsdossier van uw medewerkers. De nieuwe regels gelden ook voor de interne controle op ziekteverzuim, gebruik van internet en e-mail, social media en cameratoezicht op de werkvloer.

Werkgevers die niet aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen, kunnen op de vingers worden getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Met hoge boetes tot gevolg. Deze boetes voorkomt u door in uw personeelsadministratie minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zorg voor de juiste gegevens
  U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier.
 • Noodzakelijke gegevens in personeelsdossier
  In het personeelsdossier mogen niet meer gegevens worden vastgelegd, dan nodig is. Daarnaast geldt dat die gegevens ter zake moeten doen.
 • Medewerkers informeren
  Zorg voor transparantie richting uw medewerkers over welke gegevens u verzameld en waarom u deze gegevens nodig heeft.
 • Gegevens goed beveiligen
  U heeft als werkgever de plicht om persoonsgegevens van uw medewerkers goed te beveiligen, zodat ze niet verloren kunnen gaan of in verkeerde handen terechtkomen.
 • Bewaartermijn gegevens beperkt
  De persoonsgegevens van uw medewerkers mag u niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 • Medewerker heeft recht op inzage
  Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om het gehele personeelsdossier in te zien, eventueel gegevens te corrigeren en/of gegevens te laten verwijderen.  
 • Registratie van verwerkingsactiviteiten
  U legt als werkgever zelf in een register vast hoe u persoonsgegevens verwerkt. 

Training Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 1 februari 2019 organiseert arbeidsrechtjurist Simone Koolwijk een training. In deze training leert u wat volgens de AVG wel mag en wat echt niet kan en lichten we de Wet Meldplicht Datalekken toe.

Op tijd klaar voor AVG

Zorg dat uw personeelsadministratie vóór de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan de nieuwe eisen voldoet. Hulp nodig om dit vóór 25 mei 2018 te realiseren? Wij zetten onze expertise graag in om u daar bij te helpen. Neem contact op met Simone Koolwijk of Daniëlle de Waal-Pot en zij maken inzichtelijk wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie betekent en ondersteunen bij het doorvoeren van benodigde aanpassingen. 

Hulp nodig?

Geeft u toch de voorkeur aan een persoonlijk advies? Onze Employment Advisory specialisten zijn u graag van dienst. Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over AVG? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Simone Koolwijk.jpg
Simone Koolwijk Senior manager legal services T: 040 250 57 00