Klimaat, energie en auto

Prinsjesdag Klimaat, Auto En Energie

Het terugdringen van de CO²-uitstoot is een van de uitdagingen voor Nederland uit het Klimaatakkoord. Met onder andere aanpassingen op het gebied van de bijtelling voor elektrische auto’s probeert het demissionaire kabinet daar invulling aan te geven. Wij begrijpen dat u meer wilt weten over de consequenties van onderstaande maatregelen voor u of uw organisatie. Neem daarvoor contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly.

Vrachtwagenheffing vanaf 2026

Kort voor Prinsjesdag is het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing ingediend. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens (> 3.500 kg incl. laadvermogen) in de loop van 2026 een kilometerheffing betalen. De kilometerheffing geldt voor autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen). Het tarief bedraagt gemiddeld € 0,149 per gereden kilometer en hangt onder andere af van het gewicht en de milieukenmerken van de vrachtwagen. Boordapparatuur in de vrachtwagen moet de te betalen kilometers gaan registreren. Met de komst van deze nieuwe vrachtwagenheffing komt het Eurovignet te vervallen en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens verlaagd. De opbrengst van de vrachtwagenheffing gaat gebruikt worden voor verduurzaming en innovatie van de transportsector.

Wijziging in korting op bijtelling van emissievrije auto’s

Het succes van de elektrische auto is structureel groter dan verwacht. Het budget voor het stimuleren van de emissievrije personenauto en bestelauto wordt daarom per saldo verhoogd met € 600 miljoen. Het kabinet wil meer gaan sturen op goedkopere emissievrije automodellen uit de lagere marktsegmenten. Zij doen dit door het bedrag voor privégebruik auto aan te passen. 

Voor het bepalen van het privégebruik auto voor een emissievrije personenauto moet eerst volgens de gebruikelijke bijtellingspercentages het privégebruik worden bepaald. Daarna vindt voor emissievrije auto’s op het uitgerekende bedrag een korting plaats. Op dit moment is de korting 10% van de waarde van de auto (maximum € 40.000). De korting is nu dus maximaal € 4.000. Vanaf 1 januari 2022 wordt een korting van 6% toegepast op een maximale autowaarde van € 35.000, de korting is dan maximaal € 2.100. Vanaf 2023 wordt de maximale autowaarde verder verlaagd naar € 30.000. De korting is dan nog maximaal € 1.800.

Aanscherping CO2-grenzen personenauto’s (bpm)

Voor de berekening van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt gekeken naar de CO2-uitstoot. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm er betaald moet worden. Om de belastinginkomsten uit de bpm op peil te houden, wordt de tabel met de CO2-schijven aangepast.  De grenzen van de CO2-schijven worden verlaagd met 2,3% en de tarieven per schijf worden verhoogd met 2,35%. De belastinggrondslag zou daardoor beter aansluiten bij de gemiddelde CO2-reductie van nieuw verkochte conventionele personenauto’s.

Bpm gekoppeld aan de inschrijving in het kentekenregister

De belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is bedoeld voor motorrijtuigen die de Nederlandse wegen gebruiken. Vanaf 2022 wordt in de wet opgenomen dat de inschrijving in het kentekenregister het belastbare feit is. Deze wijziging is van belang voor de invoer van een gebruikt motorrijtuig in Nederland (parallelimport). Vooral als het motorrijtuig eerst hersteld moet worden voordat van de weg gebruik gemaakt mag worden.

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die tot nu toe kon oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek en verlaagt de fiscale winst. U bent hierdoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd.

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de percentages van de MIA te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Het wordt daarmee aantrekkelijker om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Wij begrijpen dat u meer wilt weten over de consequenties van de klimaat-, energie- en automaatregelen voor u of uw organisatie. Ik help u graag.

Wouter van Dam
Wouter van Dam Manager Tax Advisory T: 06 52 76 53 52