Wet DBA

Wet en regelgeving - Wet DBA.jpg

Sinds de Wet DBA gelden er nieuwe regels als u opdrachten verstrekt aan zelfstandigen. Het maakt daarbij geen verschil of u daarvoor gebruik maakt van een intermediair of tussenpersoon. De verantwoordelijkheid om zekerheid te verkrijgen over de vrijstelling van inhouding en afdracht van loonheffingen ligt door de Wet DBA bij u, als opdrachtgever, én de opdrachtnemer. Maar wat betekent dat in de praktijk?

De DBA wet raakt alle bedrijven die opdrachten verstrekken aan zelfstandigen. Regel de samenwerking met zzp’ers vooraf goed. Als de arbeidsrelatie neigt naar een dienstbetrekking, dan loopt u het risico op een naheffing van de loonbelasting. Voorkom onaangename verrassingen achteraf. Let op: de Wet DBA heeft ook impact op de dienstbetrekking van commissarissen.

Goedkeuring (model)overeenkomst

De Belastingdienst biedt modelovereenkomsten waarmee de arbeidsrelatie zodanig wordt beschreven, dat u als opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. U kunt er ook voor kiezen zelf een overeenkomst op te stellen. Uw eigen opdrachtovereenkomst kunt u vooraf laten beoordelen door de Belastingdienst. Een goedgekeurde overeenkomst houdt in dat er geen sprake is van een dienstbetrekking in fiscale zin, waarmee u volgens de Wet DBA bent vrijgesteld van inhouding en afdracht van loonheffingen. Een goedgekeurde (model)overeenkomst is 5 jaar geldig.

Overeenkomst versus praktijk

Gebruik van een modelovereenkomst of goedgekeurde eigen overeenkomst geeft echter geen volledige zekerheid. De Belastingdienst zal namelijk nog steeds toetsen of u wat u met elkaar hebt afgesproken, in de praktijk ook zo uitvoert. Zo niet én de Belastingdienst is van mening dat partijen werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst (in plaats van een opdrachtovereenkomst), dan krijgt u als opdrachtgever een naheffing en moet u alsnog loonheffingen inhouden en afdragen. Daarbij wordt in de Wet DBA geen onderscheid gemaakt tussen het gebruik van een modelovereenkomst of een goedgekeurde eigen overeenkomst.

Naleving afspraken

De staatssecretaris van Financiën heeft in het kader van de Wet DBA aangegeven dat een ‘kleine incidentele afwijking’ van de gemaakte afspraken niet meteen zal leiden tot het vervallen van de fiscale zekerheid. Mits de opdrachtgever of de zzp’er kan aantonen dat het om een incident gaat. De staatssecretaris geeft als voorbeeld de situatie dat de zzp’er een stuk gereedschap thuis laat liggen en de zzp’er in een dergelijk geval een stuk gereedschap van de opdrachtgever gebruikt.

Controle Belastingdienst

Als meer dan incidenteel wordt afgeweken van de overeenkomst, kan de Belastingdienst de partijen verzoeken de situatie, alsnog, in overeenstemming te brengen met de gemaakte afspraken. Als de Belastingdienst concludeert dat er sprake is van een dienstbetrekking, biedt de Wet DBA de mogelijkheid om een correctieverplichting of naheffingsaanslag loonheffingen aan de opdrachtgever op te leggen.

Implementatieperiode

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de implementatietermijn verlengd om de begrippen ‘vervangbaarheid’ en ‘gezagsverhouding’ (meer) concreet invulling te geven. Deze aanpassingen zijn nodig om de problemen bij de in- en uitvoering van de Wet DBA aan te pakken. U krijgt tot 1 juli 2018 de tijd om uw werkwijze aan te passen aan het systeem van de Wet DBA en de (model)overeenkomsten. De Belastingdienst houdt tot die datum toezicht, maar treedt alleen op als er overduidelijke sprake is van fraude.

Geen wettelijke verplichting

U bent als opdrachtgever niet verplicht de modelovereenkomsten van de Belastingdienst te gebruiken of eigen opdrachtovereenkomsten, ter beoordeling, aan de Belastingdienst voor te leggen. U heeft in dat geval echter vooraf geen zekerheid dat er geen loonheffingen ingehouden en betaald hoeven te worden. Als het bijvoorbeeld overduidelijk is dat iemand als zzp’er werkt, is het niet nodig om met een overeenkomst te werken. De overeenkomsten van de Wet DBA zijn alleen bedoeld voor die gevallen waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Wet DBA kent een flink aantal fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten. Onze specialisten loonheffingen en onze arbeidsrechtjuristen helpen u graag bij het in kaart brengen van mogelijke risico’s als u gebruik maakt van zzp’ers. Wij denken uiteraard ook mee over de best passende oplossingen bij mogelijke risico’s. Wij helpen bij het opstellen of aanpassen van een eigen overeenkomst, die aansluit bij uw situatie, en begeleiden bij het voorleggen aan de Belastingdienst van uw eigen overeenkomst.

Modelovereenkomsten beschikbaar

Daarnaast heeft Baker Tilly een aantal eigen overeenkomsten opgesteld, die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Deze overeenkomsten kunt u gebruiken om fiscale zekerheid te krijgen wanneer u met opdrachtnemers werkt.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over wet DBA? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Nienke Lemmink.jpg
Nienke Lemmink Senior manager legal services T: 06 30 98 96 50