In control op verbonden partijen

Overheid - Bedrijfsvoering - In control op verbonden partijen.jpeg

Verbonden partijen hebben voornamelijk tot doel om de provincie, gemeente of het waterschap in staat te stellen uitvoerende taken (en soms beleidsterreinen) in gezamenlijkheid op te pakken en uit te voeren vanuit de gedachte om kwetsbaarheid te verkleinen, kwaliteit te verhogen en kosten te besparen. Regelmatig ontstaat het gevoel bij statenleden, raadsleden, bestuurders en ambtenaren dat de afstand zo groot is geworden dat de grip op de verbonden partij verloren gaat. Met een aantal slimme maatregelen is dit gevoel te voorkomen en worden bestuurders in staat gesteld om tijdig te doen waarvoor zij gekozen zijn: namelijk sturing geven.

Realtime P&C informatie

“Er wordt veel meer van raadsleden gevraagd, want er is veel meer beleid bij gemeenten terechtgekomen. Maar meer geld of tijd hebben raadsleden er niet bijgekregen. Daar wringt het.” (Raadsleden voelen zich overbelast. Een citaat uit de NRC-enquête onder raadsgriffiers van december 2017).

De gemeentelijke planning & control cyclus is vaak nog ingericht op jaarlijks achteraf monitoren. Dat helpt raadsleden niet om zich vooraf een goed beeld te vormen van de situatie. Maar realtime informatie is wel mogelijk. Dat is waardevol bij bestuurlijke besluitvorming, maar ook voor managers en medewerkers die snel moeten bijsturen. Maar hoe pakt u de transitie naar realtime P&C-informatie aan? Waar begint u? Wij helpen u met een hands-on SCRUM aanpak om dit te bereiken. Van analyse en advies tot projectmanagement en implementatie. Samen met onze IT-specialisten laten we u niet alleen zien wat mogelijk is, we realiseren het ook.

Begroten met grip op risico’s

Het grondbedrijf is van oudsher een groot risicodossier in de gemeentelijke begroting. Het sociaal domein is daar inmiddels bijgekomen. Maar ook verbonden partijen kennen soms verborgen risico’s.
Heeft u voldoende inzicht in deze risico’s en kunt u deze op een begrijpelijke wijze communiceren in uw P&C-producten? Leidt de risicoanalyse ook tot risicomanagement en stuurt u daar voldoende op? Voelt de raad voldoende comfort bij dit risicomanagement? Met onze uitbereide ervaring in gemeentelijke bedrijfsvoering én in de beleidsdomeinen helpen wij u om grip te krijgen op uw risico’s. Wij ontwikkelen normenkaders en systematieken voor risicoanalyse en risicomanagement, die passen bij uw gemeente. Niet alleen voor uw eigen beleidsterreinen, maar ook voor verbonden partijen. Bijvoorbeeld door het op maat maken van de uitgebreide Leidraad Governance 2017 van gemeente Rotterdam voor middelgrote gemeenten. Wij vertellen er u graag meer over.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over in control op verbonden partijen? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.