Skip to content

Met de SLIM-subsidie uw organisatie verbeteren?

U wilt uw interne organisatie verbeteren. De SLIM-subsidie kan u daarbij helpen. Deze regeling maakt het voor MKB bedrijven mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Hierdoor kunt u:

 • De flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers vergroten;

 • De slagvaardigheid van de organisatie en haar medewerkers vergroten;

 • Medewerkers opleiden en begeleiden bij de verregaande automatisering van de organisatie;

 • De employee experience vergroten waardoor de organisatie in staat is haar medewerkers en verschillende generaties aan haar te binden;

 • Het onderscheidend vermogen van de organisatie als werkgever op de arbeidsmarkt vergroten.

Een aanvraag voor deze subsidie kunt u indienen van 1 tot en met 28 september 2023. Bekijk nu dus snel of u in aanmerking komt met onze SLIMme-tool! Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. Wij analyseren vervolgens de door u ingevoerde informatie en nemen vrijblijvend contact met u op om u te informeren over de uitkomst en mogelijkheden voor uw onderneming.

Ja. ik vul nu de SLIMme-tool in

Vraag nu het gratis SLIMme-boekje aan

Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over de SLIMsubsidie voor u op een rij. Overzichtelijk en praktisch!

Ja, ik vraag het SLIMme boekje aan

De SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie kan aangevraagd worden voor projecten waarbij continue verbetering en ontwikkeling centraal staat. Hieronder vallen projecten zoals:

 • Het anders organiseren van het werk als gevolg van bijvoorbeeld thuiswerken of hybride werken;

 • Het ontwikkelen van andere vaardigheden van uw medewerkers ten behoeve van (strategische) wijzigingen in uw bedrijf, zoals een fusie, bedrijfsovername, groei of krimp;

 • Onderscheidend profileren van uw organisatie in deze krappe arbeidsmarkt;

 • Het ontwikkelen van uw medewerkers als gevolg van technologische ontwikkelingen;

 • Het ontwikkelen van een talentprogramma om medewerkers aan uw organisatie te binden;

 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen, zodat u als bedrijf een maatschappelijke bijdrage levert en investeert in toekomstig talent.

U kunt hiervoor aanspraak maken op maximaal € 25.000 subsidie per projectbegroting. Indien u een project wilt uitvoeren van € 25.000 dan ziet u wat dit betekent voor uw investering in onderstaande tabel:

* De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 31.250 (kleinbedrijf) of € 41.667 (middenbedrijf).

**De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per projectbegroting, ook interne loonkosten komen voor subsidie in aanmerking.

Wij nemen u werk uit handen

Onze specialisten kunnen u werk uit handen nemen, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming. Zo kunnen wij het projectplan schrijven en u begeleiden in de uitvoering van het project of de gehele projectuitvoering voor onze rekening nemen.

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief