Skip to content

Legal Advisory biedt advisering en dienstverlening aan voor een breed scala aan contract-gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten, rekening-courantverhoudingen en algemene voorwaarden.

Zekerheid over uw contracten

De totstandkoming van een goed adequaat contract vraagt om diepgaande kennis van de wet- en regelgeving, de organisatiestructuur, de specifieke sector waarin de organisatie werkzaam is en daarnaast de in de sector gebruikelijke gewoontes en risico’s. Wij als Legal Advisory bieden u een klantgerichte, secure aanpak, zodat u goed voorbereid bent op de toekomst. Ook wanneer blijkt dat één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt.

Een solide contract voor iedere situatie

Voor uw organisatie is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Een goed contract is hierbij de basis, zodat conflicten worden voorkomen. Contracten worden vaak eenzijdig opgesteld terwijl er (minimaal) twee partijen bij betrokken zijn. Om uw belangen te beschermen adviseren wij u graag over uw positie en eventuele risico’s bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst of bij lopende contracten.

Wij kunnen u onder andere bijstaan bij:

  • Samenwerkingsovereenkomsten 

  • Service-level agreements 

  • Leveringsovereenkomsten

  • Algemene voorwaarden

  • Franchiseovereenkomsten

  • Geheimhoudingsovereenkomsten 

  • Intentieovereenkomsten 

  • Overige contracten en contractvormen

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief