Skip to content

Overweegt u een onderneming of een deel daarvan te kopen of te verkopen? Bij Legal Advisory voeren wij juridisch due diligence-onderzoek uit voor de aankoop en verkoop van een onderneming. Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject komt ook het due diligence-onderzoek aan bod waar de Legal M&A experts juridisch onderzoek verrichten. Voor een koper is het immers van groot belang te weten hoe de over te nemen entiteit organisatorisch werkt en waar potentiële risico’s liggen. Zo doen de Legal M&A experts onder meer onderzoek naar de (contractuele) verplichtingen met klanten en leveranciers, vennootschapsrechtelijke stukken, het vastgoed, arbeidsrechtelijke zaken, claims en geschillen.

Legal Due Diligence

Bij een overname van een onderneming spelen juridische aspecten een belangrijke rol. Onze Legal experts doen grondig onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s. Wij kunnen een koper vervolgens op basis van de verkregen informatie adviseren om bepaalde risico’s af te schermen, uit te sluiten of te beperken en adviseren over de invulling van de garanties of de koopprijs en de voldoening daarvan.

Vendor Due Diligence

Legal Advisory adviseert ook verkopende partijen in de voorbereidende fase bij een verkoopkooptraject, hiermee wordt de onderneming verkoop-klaar gemaakt. U wordt voorzien van informatie over de juridische risico’s en verplichtingen van uw onderneming. Dit stelt u in staat om juridische risico’s of potentiële ‘dealbreakers’ tijdig te identificeren en hier actie op te ondernemen. Hiermee voorkomt u dat dit in een verkoopproces afbreuk doet aan de gewenste overname.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief