Skip to content

Heeft u een juridische vraag die niet gemakkelijk onder een noemer te vatten is? Ook bij specifieke juridische vraagstukken zijn wij u graag van dienst. Het Legal Advisory Team kan u helpen bij al uw juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan, enzovoorts.

Geschillenbeslechting

Mocht u of uw onderneming in een geschil (dreigen te) belanden met een andere partij, dan is het van belang dat dit op een goede manier wordt opgelost. Gevolgen als juridische procedures, schadevergoedingen en reputatieschade liggen op de loer. Om dit zo goed mogelijk te managen kan het Legal Advisory Team u bijstaan en door dit proces loodsen.

Algemene voorwaarden

Zijn uw Algemene Voorwaarden nog up to date? Een vraag die het Legal Advisory Team vaak stelt als wij diensten gaan verlenen aan een ondernemer. Het is van belang om de algemene voorwaarden op de juiste manier op te stellen én ter hand te stellen. Op die manier zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden zo goed mogelijk van toepassing zijn voor al uw overeenkomsten. Het Legal Advisory Team kan deze voor u opstellen en/of checken.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief