Skip to content

Kunt u als ondernemer hulp gebruiken bij de juridische structuur van uw onderneming? Of wilt u bijvoorbeeld uw belangen in de onderneming veilig stellen? Wij als Legal Advisory bieden advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvormen,  personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en daarnaast op gebied van vastlegging van interne juridische processen.

Uw onderneming juridisch op orde

Uw onderneming is continu in ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten, maar ook voor de structuur en de interne processen van uw onderneming. Wij helpen u om er voor te zorgen dat u goed voorbereid bent op veranderende factoren binnen uw onderneming en dat u voldoet aan wet- en regelgeving ten aanzien van het ondernemingsrecht.

Hulp bij het kiezen van de juiste rechtsvorm

Het is van belang dat de rechtsvorm van uw onderneming past bij de activiteiten. Als het fundament onder een onderneming stevig staat, kunnen grote veranderingen zoals een overname, aantrekken van financiering, een toetreding van een aandeelhouder of het ontslag van een statutair bestuurder gemakkelijker worden opvangen en verwerkt. Wij adviseren u over de juiste rechtsvorm, of uw huidige rechtsvorm nog bij u past en aanverwante vraagstukken.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief