Skip to content

Duurzame arbeidsvoorwaarden zijn zeker geen luxe meer in tijden waar u bij veel functies flinke concurrentie hebt van andere werkgevers. Duurzaamheid wordt, ook in het kader van de ESG, steeds belangrijker voor zowel (potentiële) werknemers als werkgevers.

Duurzame en concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn er dan ook niet voor niks:

 • Ze dragen bij aan het welzijn en de tevredenheid van medewerkers

 • Gelijke kansen worden bevorderd

 • U kunt zo laten zien dat uw organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt

 • Ze leveren een concurrentievoordeel op in een krappe arbeidsmarkt.

De uitdaging: een optimaal HR-budget en duurzame arbeidsvoorwaarden

De vraag is nu wel: hoe vindt u de perfecte balans tussen duurzame arbeidsvoorwaarden zonder dat u onnodige kosten maakt die nadelig zijn voor uw bedrijfsresultaat?

Onze adviseurs maken de optimalisatie van uw arbeidsvoorwaarden inzichtelijk met een vijftal duidelijke actiepunten:

 • Inventariseren – Een grondige analyse van de huidige voorwaarden en de behoefte en verwachtingen van uw medewerkers wordt gemeten met een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).

 • Advies inwinnen – Samen met u gaan we in overleg met de ondernemingsraad of (een andere vorm van) personeelsvertegenwoordiging. Zo creëren we draagvlak en een solide fundament van arbeidsvoorwaarden die natuurlijk ook voldoen aan alle wet- en regelgeving.

 • Implementeren - Onze experts begeleiden u graag bij de uitvoering van duurzame arbeidsvoorwaarden. Daarbij nemen we alle aspecten mee van salarisadministratie tot arbeidsovereenkomsten en een personeelshandboek.

 • Evalueren - Wilt u zeker weten wat (nieuwe) duurzame arbeidsvoorwaarden in de praktijk betekenen voor uw personeel? Ook hier biedt een gedegen medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) inzicht in successen en verbeterpunten.

 • Communiceren - Samen zorgen we dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden duidelijk worden vastgelegd. En dat uw medewerkers goed geïnformeerd zijn.

Voor alle stappen van dit proces kunt u bouwen op de kennis en ervaring van onze adviseurs.

Foto van glimlachend personeel

Afgestemd op de unieke behoefte van iedere generatie

Elke levensfase kent een eigen dynamiek. Echt duurzame arbeidsvoorwaarden kunt u dan ook alleen maar opstellen als er rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften van iedere generatie die actief is binnen uw organisatie.

Bij de jongste groep werknemers zal de nadruk vaak wat meer liggen op flexibele werktijden, bij de oudere groep zal er meer waarde gehecht worden aan pensioenregelingen of de mogelijkheden om nog door te werken na het pensioen.

Onze adviseurs geven advies en kijken graag samen met u naar duurzame arbeidsvoorwaarden die ook passen bij de verschillende behoeften van uw werknemers – in iedere levensfase.

Foto van medewerkers in overleg

Talent ontwikkelen en blijven binden

Om talentvolle mensen ook echt kansen te bieden om zich te blijven ontwikkelen in uw organisatie is het belangrijk dat hun stem wordt gehoord. Medewerkersparticipatie is dus cruciaal voor het vasthouden van talent.

Het Employment Advisory team van Baker Tilly deelt graag haar kennis en ervaring op dit vlak. En werkt ook mee aan

 • Effectieve beleidsmaatregelen en plannen voor medewerkersparticipatie

 • Begeleiding van de eerste brainstormsessies tot en met het vastleggen van de afspraken

 • De daadwerkelijke toekenning van de voorwaarden en (fiscale) afstemming

 • Input en toetsing op juridisch, fiscaal en (corporate) financieel vlak.

Foto van medewerkers die een highfive geven

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Employment Advisory

Werk & Welzijn

Baker Tilly adviseert en begeleidt om de balans te vinden tussen het welzijn van uw medewerkers én het halen van uw bedrijfsdoelen. Dat doen we met bewezen methoden, meetbare resultaten en heldere doelen.

Bekijk deze dienst

Cultuur & Integriteit

Inzicht in de cultuur in uw organisatie? Door onderzoek en advies krijgt u zicht op de voor- en nadelen van uw cultuur en handvatten voor verbeteringen.

Bekijk deze dienst

Toekomst van Werk & Organisatie

Toekomst van Werk & Organisatie

Bekijk deze dienst

Arbeidsmarkt en Strategische Personeelsplanning

Arbeidsmarkt en Strategische Personeelsplanning

Bekijk deze dienst

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Waarom duikt het thema werkgeluk ineens overal op? En waarom is het zo belangrijk dat u dit schijnbaar ongrijpbare begrip, toch heel concreet en meetbaar maakt?

Bekijk deze dienst

SLIM-subsidie

U wilt uw interne organisatie verbeteren. De SLIM-subsidie kan u daarbij helpen. Deze regeling maakt het voor MKB bedrijven mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Bekijk deze dienst

Werkkostenregeling

U wilt de fiscale situatie van uw bedrijf verbeteren en uw werknemers meer kansen bieden. Het juist benutten van de WKR in 2023 kan u daarbij helpen. Deze regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven.

Bekijk deze dienst

Personenmobiliteit

De visie op mobiliteit en duurzaamheid is sterk aan het veranderen. Werknemers willen meer flexibiliteit, terwijl de markt vraagt om duurzaamheid. Baker Tilly helpt u graag met al uw mobiliteitsvraagstukken.

Bekijk deze dienst

HR Hub

Met de Baker Tilly HR Hub bieden wij u een alles-in-één oplossing: een online HR en payroll platform én een flexibele inzet van onze HR-specialisten

Bekijk deze dienst

.

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief