Skip to content

Wilt u een onderneming kopen, verkopen of een fusie aangaan? Wij als Legal Advisory bieden begeleiding en advies bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-)exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer. Daarnaast voeren wij juridisch due diligence onderzoek uit bij ondernemingen waar sprake is van een fusie of overname. 

Een ervaren team om u bij te staan

Onze Legal M&A experts beschikken over jarenlange ervaring met aan- en verkooptrajecten en andere vormen van participaties. Hierdoor kunnen wij de risico’s van een transactie vroegtijdig in kaart brengen en weten wij potentiële ‘dealbreakers’ tijdig te identificeren. Wij bieden gerichte en pragmatische oplossingen. Bovendien onderhandelen de Legal M&A experts waar dit nodig is op het scherpst van de snede. Gedurende het gehele overnametraject houden wij oog voor detail en tegelijkertijd behouden wij het overzicht om overeenstemming te bereiken en te zorgen dat afspraken goed worden vastgelegd.

Van complexiteit naar eenvoud

Bij een overname van een onderneming spelen juridische aspecten een belangrijke rol. Wij ondersteunen klanten gedurende het gehele overnameproces, van intentie tot overdracht. Daarbij brengen wij de complexiteit terug tot eenvoud. Of u nu een onderneming wilt overnemen, verkopen, herstructureren, werknemers wilt laten participeren of een legal due diligence wilt laten uitvoeren, u bent bij ons aan het juiste adres.

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject komt ook het Due Diligence-onderzoek aan bod waar de Legal M&A experts juridisch onderzoek verrichten. Voor een koper is het immers van groot belang te weten hoe de over te nemen entiteit organisatorisch werkt en waar potentiële risico’s liggen. Zo doen de Legal M&A experts onderzoek naar onder meer de (contractuele) verplichtingen met klanten en leveranciers, vennootschapsrechtelijke stukken, het vastgoed, arbeidsrechtelijke zaken, claims en geschillen. Wij kunnen een koper vervolgens op basis van de verkregen informatie adviseren om bepaalde risico’s af te schermen, uit te sluiten of te beperken, of te onderhandelen over garanties of de koopprijs.

Lees meer

Uw bedrijf in de toekomst verkopen?

Legal Advisory adviseert ook verkopende partijen in de voorbereidende fase bij een verkoopkooptraject, hiermee wordt de onderneming verkoop-klaar gemaakt. U wordt voorzien van informatie over de juridische risico’s en verplichtingen van uw onderneming. Dit stelt u in staat om juridische risico’s of potentiële ‘deal-breakers’ tijdig te identificeren en hier actie op te ondernemen. Hiermee voorkomt u dat dit in een verkoopproces afbreuk doet aan de gewenste overname.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief