Skip to content

Kwaliteit is het belangrijkste fundament van onze dienstverlening en van de vertrouwensrelatie die we met onze klanten en het maatschappelijk verkeer opbouwen. Vertrouwen en kwaliteit gaan hand in hand. Daarom doen we er alles aan om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.

Onze kwaliteitsprincipes

Baker Tilly heeft een belangrijke rol in de maatschappij. De ambitie is om vanuit kwaliteit relevant te zijn en waarde toe te voegen aan de klanten die wij bedienen. Dit doen wij aan de hand van vier kwaliteitsprincipes:

  • De beroepsstandaarden: niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet. 

  • Wij houden rekening met het publiek belang en maatschappelijke opvattingen in relatie tot andere perspectieven op kwaliteit.

  • Onze professionals komen tot een goed onderbouwd eindproduct.

  • Onze professionals staan voor hun aanpak en schuwen de dialoog niet. 

Transparantieverslag

Kwaliteit is het fundament van onze organisatie. Daarom geven wij u in het Transparantieverslag inzicht in de manier waarop wij onze kwaliteit beheersen. U leest in dit verslag ook meer over onze organisatiestructuur en het netwerk waarvan wij deel uitmaken (zowel nationaal als internationaal). Onze financiële prestaties vindt u in het jaarverslag.

Vanaf 2022 is het transparantieverslag vervangen door het online magazine 'Meet Baker Tilly'.

Medewerkertevredenheid

Onze kernwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ in 2015, 2017, 2019 en 2021 is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

Klanttevredenheid

Elk jaar voert Baker Tilly klanttevredenheidsonderzoek uit aan de hand van de Net Promotor Score (NPS). De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke KPI voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten zijn. Centraal staat de vraag hoe waarschijnlijk het is dat klanten Baker Tilly aanbevelen in hun netwerk. Om deze Net Promoter Score te kunnen vaststellen, wordt een simpele vraag aan klanten gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product/dienst zou aanraden aan bekenden/partners?” Het antwoord hierop is een getal van 0 t/m 10.

Antwoorden worden ingedeeld in drie groepen: detractors (cijfer 0 t/m 6), passives (cijfer 7 en 8) en promotors (cijfer 9 en 10). De NPS score wordt berekend  door het percentage promoters te verminderen met het percentage detractors. De uitkomst wordt weergegeven als een geheel getal en kan liggen tussen de -100 en +100.

Okt 2023
Nov 2022
Okt 2021
Nov 2020
Okt 2019
Apr 2019
Okt 2018
Mrt 2018
Sep 2017
NPS score
+28
+28
+22
+13
+26
+23
+17
+23
+20
Klanttevredenheidsonderzoek resultaten

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief