Skip to content

Er bestaat veel en diverse wetgeving als het aankomt op het bezitten of exploiteren van vastgoed. Daarbij komen nog de rechten en plichten van eventuele huurders en verhuurders. Wij als Baker Tilly Legal Advisory adviseren en begeleiden u op het gebied van huurrecht en vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aankoop van een nieuw bedrijfspand, of op de beoordeling van een bestaand huurcontract voor zowel verhuurders als huurders. Wij helpen daarbij graag zowel zakelijke klanten als privépersonen.

Advies en begeleiding bij vastgoed en huurrecht

Als u met uw onderneming werkzaam bent in een bedrijfspand heeft u te maken met vastgoed- en/of huurrecht. U kunt hierbij als eigenaar, (ver)koper of (ver)huurder tegen verschillende uitdagingen aanlopen. Ook als u momenteel geen problemen ervaart kan het zinvol zijn dat wij u adviseren over bijvoorbeeld lopende contracten.

Hulp die past bij uw situatie

Wij als Legal Advisory combineren een breed scala aan expertises om u bij te staan in het heden, maar ook om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Een persoonlijke aanpak met aandacht voor uw specifieke situatie staat daarbij centraal.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Intellectueel Eigendom (IE/IP) en Privacy

De advisering en begeleiding ten aanzien van de privacywetgeving (AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief