Skip to content

ESG fase 1: materialiteitsanalyse en stakeholdervalidatie

Sustainability, ook wel bekend als Environment, Social & Governance (ESG), wordt steeds belangrijker. De maatschappij verlangt van ondernemingen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparant bestuur. Maar waar begint u? Baker Tilly helpt daarbij met het ESG-raamwerk. Fase 1 van het ESG-raamwerk start met de materialiteitsanalyse. Deze analyse vormt de basis voor de vervolgstappen in het raamwerk: het startpunt van de duurzaamheidsstrategie van uw organisatie en daarmee ook van het duurzaamheidsverslag.

Het ESG-raamwerk

Baker Tilly ESG Advisory heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee u ESG integreert in uw organisatie. Met het raamwerk bent u in staat om op systematische wijze te voldoen aan de wettelijke rapportage-eisen die voor veel bedrijven in Nederland (gaan) gelden. Aan de hand van acht stappen, verspreid over vier fases, werken we toe naar een geïntegreerde strategie en uw duurzaamheidsverslag.

Vergroot de afbeelding hiernaast

esg raamwerk

Wat houdt een materialiteitsanalyse in?

De materialiteitsanalyse bevat een overzicht van de duurzaamheidsthema’s voor een organisatie. Met behulp van een multi-stakeholderanalyse laat het zien welke thema’s belangrijk zijn voor uw stakeholders en aan welke thema’s de organisatie zelf de meeste prioriteit geeft.

De materialiteitsanalyse helpt u een heldere basis te creëren voor de duurzaamheidsstrategie, waarin ook de verwachtingen van uw stakeholders meegenomen zijn. Het zorgt voor een duidelijke focus in de strategie. Het vormt daarnaast een praktisch hulpmiddel om periodiek uw strategie onder de loep te nemen. Tenslotte helpt het u om te communiceren over de duurzaamheidsonderwerpen die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Waarom starten met een materialiteitsanalyse?

Vanaf boekjaar 2025 zijn alle (niet-beursgenoteerde) grote bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. De materialiteitsanalyse vormt de basis voor uw strategie en daarmee voor uw duurzaamheidsrapportage.

De door Baker Tilly ontwikkelde materialiteitsanalyse is gebaseerd op standaarden uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en helpt u daarmee te voldoen aan de toekomstige wet- en regelgeving.

Voor het opstellen van de analyse heeft Baker Tilly een unieke tool ontwikkelt waarmee we u kunnen ondersteunen bij de totstandkoming van een materialiteitsmatrix. Deze matrix laat zien welke onderwerpen op basis van impact of financiële materialiteit het meest relevant zijn voor uw organisatie.

Hoe maken wij een materialiteitsmatrix?

Iedere analyse begint met het in kaart brengen van uw waardeketen en de belangrijkste belanghebbenden bij uw organisatie. Door deze lens worden de thema’s beoordeeld.

Dat doen we vanuit twee invalshoeken:

1. Van binnen naar buiten – de impactmaterialiteit

Het gaat hierbij over de (potentiële) impact, positief of negatief, die uw organisatie heeft op mensen en milieu. Denk aan schade aan biodiversiteit, mensenrechtenschendingen of juist een positieve bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.

2. Van buiten naar binnen – de financiële materialiteit

Dit zijn de belangrijke duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen die van invloed zijn op uw organisatie, zoals water- en droogteschade, tekorten aan grondstoffen, reputatierisico’s of CO2-heffingen.

Stakeholdervalidatie

Om vast te stellen of u de juiste materiële onderwerpen heeft bepaald, is het belangrijk om de vastgestelde onderwerpen te toetsen bij uw stakeholders. Dit kunnen uw medewerkers, klanten, leveranciers, financiers, omwonenden, maar ook de media of de maatschappij in het algemeen zijn.

Baker Tilly heeft een hulpmiddel ontwikkeld om aan de hand van de materialiteitsmatrix de stakeholdervalidatie uit te voeren. Met deze methode kunt u uw stakeholders op interactieve wijze vragen hoe zij de matrix beoordelen en welke onderwerpen zíj belangrijk vinden voor uw organisatie.

Meer over Fase 2

Specialisaties

Ontdek de specialisaties van ESG

ESG fase 2: baseline, ambities en focusgebieden

Wanneer bekend is welke thema’s belangrijk zijn, kijken we naar het startpunt. Waar staat uw onderneming nu? En naar welke doelen streeft u? Hierin maken we de doelstellingen zo concreet en praktisch mogelijk.

Bekijk deze dienst

ESG fase 3: strategie en actieplannen

In de tweede fase van het ESG-raamwerk heeft u uw startpunt, ambities en stip op de horizon bepaald. U heeft een helder beeld van de gaps. Nu is het tijd om alle ideeën om te zetten in een concrete strategie.

Bekijk deze dienst

ESG fase 4: rapporteren, evalueren en bijsturen

Vanaf 2025 zijn veel bedrijven in Nederland verplicht om te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Wilt u weten wat voor uw organisatie geldt? Wij helpen u hierbij graag.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief