Skip to content

Om een duurzame toekomst voor uw organisatie te verwezenlijken moet u hiervoor plannen maken. Een strategie, doelen en ambities laten zien hoe u naar een duurzame organisatie toe kunt werken.  Maar waar begint u? Baker Tilly helpt u met het ESG-raamwerk. In 4 fases werken we toe naar een geïntegreerde strategie. In fase 2 van het ESG-raamwerk onderzoeken we het startpunt en de ambities op het gebied van duurzaamheid.  

Het ESG-raamwerk

Baker Tilly ESG Advisory heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee u ESG integreert in uw organisatie. Met het raamwerk bent u in staat om op systematische wijze te voldoen aan de wettelijke rapportage-eisen die voor veel bedrijven in Nederland (gaan) gelden. Aan de hand van acht stappen, verspreid over vier fases, werken we toe naar een geïntegreerde strategie en uw duurzaamheidsverslag.

Vergroot de afbeelding hiernaast

esg raamwerk

Formuleren van doelen en ambities

Na het opstellen en valideren van de materialiteitsmatrix komt u in de volgende fase van het ESG-raamwerk. Deze tweede fase draait om het bepalen en formuleren van de langetermijnambities en doelen van uw organisatie.

Hierbij kijken we naar de belangrijke thema’s uit de materialiteitsanalyse: waar staat uw organisatie nu en waar wilt u naartoe? En waar liggen uw krachten en de mogelijkheden voor verdere verbetering? Zijn er onderwerpen waarin u wilt uitblinken?

Bij Baker Tilly geloven wij dat om succesvol te zijn in wat je doet, focus heel belangrijk is. Op basis van uw drijfveren, uw kansen en uw risico’s helpen wij u om de focusgebieden te bepalen. We onderzoeken voor deze focusgebieden waar u staat ten opzichte van uw peers. Aan u de vraag: waar liggen uw ambities?

Om vervolgens in fase 3 een langetermijnstrategie met praktische actieplannen te kunnen formuleren, voeren wij tot slot in fase 2 een gap-analyse uit. Op basis van deze informatie bepalen we de gaps: de ruimte tussen waar u nu staat ten opzichte van waar u naartoe wilt gaan.

Startpunt in fase 2: de baseline-inventarisatie

Bij de baseline-inventarisatie onderzoeken we waar de organisatie op dit moment staat per onderwerp uit de materialiteitsanalyse. Daarbij kijken we per onderwerp naar onder andere de visie, ambitie, strategie en beleid. Ook onderzoeken we of er al programma’s lopen binnen het thema duurzaamheid.

Een baseline-inventarisatie is niet alleen nuttig als startpunt van de duurzaamheidsstrategie, het geeft ook een waardevol inzicht in de beschikbare informatie binnen uw organisatie. Het laat zien welke informatie in welk systeem staat en hoe het tot stand komt. Daarmee kunt u de betrouwbaarheid van deze gegevens beoordelen, maar ziet u ook direct welke informatie er (nog) ontbreekt.

Maturity scan

Om u te ondersteunen bij het in kaart brengen van uw ‘ESG-volwassenheid’ heeft Baker Tilly een methode ontwikkeld aan de hand van de ISO-26000-standaard. Deze maturity scan helpt u om uw organisatie te beoordelen op de volgende 7 hoofdthema's:

  • Het bestuur;

  • Mensenrechten;

  • Werkrelaties en arbeidsvoorwaarden;

  • De omgeving;

  • Leveranciersrelaties;

  • Consumentenkwesties;

  • Maatschappelijke betrokkenheid.

Het biedt u zowel een scherpe blik van buitenaf op uw sociale verantwoordelijkheid als op uw sterke en zwakke punten. Door deze analyse periodiek uit te voeren kunt u de voortgang van uw duurzaamheidsaanpak doorlopend monitoren.

Van baseline naar ambitie

In de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is bepaald dat uw duurzaamheidsstrategie afgestemd moet worden op de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Het bepalen van het ambitieniveau en het formuleren van doelen helpt u bij het identificeren van kansen, risico’s en verbeterpunten voor uw organisatie. Het laat zien hoe uw onderneming zich positioneert ten opzichte van uw concurrenten en maakt duidelijk hoeveel u bereid bent te investeren in uw duurzaamheidsstrategie.  

Tegelijkertijd moeten doelstellingen op het gebied van duurzaamheid ook realistisch en meetbaar zijn om er goed verslag over uit te kunnen brengen. Daarnaast  moeten ze inspirerend zijn voor klanten, medewerkers en andere stakeholders.

CO2-uitstoot bepalen

In deze fase wilt u mogelijk ook uw huidige CO2-uitstoot bepalen. En dan niet alleen de (directe) footprint van uw organisatie, maar ook de zogenaamde scope 3-uitstoot: de uitstoot die samenhangt met uw leveranciers en afnemers. Onze experts helpen graag met het in kaart brengen van de complete footprint en ondersteunen direct met het maken van een actieplan om de uitstoot de verminderen.   

Zo helpen wij bij het bepalen van uw ambities en doelen

Bij Baker Tilly helpen wij u, aan de hand van uw bedrijfsmodel, sector en waardeketen, te bepalen welk ambitieniveau past bij de visie en het DNA van de organisatie. Aan de hand van dit ambitieniveau bepaalt u de focusgebieden. Van daaruit formuleren we samen de actieplannen en targets.

Gaps- en focus: wat zit er tussen baseline en ambities?

De kans is groot dat er een kloof zit tussen de vastgestelde baseline en geformuleerde ambities. Samen met u kijken we naar deze gaps. Op welke thema’s zitten ze? Wanneer u duidelijk heeft welke gaps er te overbruggen zijn en welke middelen uw organisatie daarvoor beschikbaar stelt, is het tijd om door te gaan naar de volgende fase van het ESG-raamwerk: het bepalen van de strategie.

Lees meer over Fase 3


Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van ESG

ESG fase 1: materialiteitsanalyse en stakeholdervalidatie

Het startpunt van iedere ESG-strategie is het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. Hiermee bepalen we welke thema’s het meest relevant zijn voor uw onderneming.

Bekijk deze dienst

ESG fase 3: strategie en actieplannen

In de tweede fase van het ESG-raamwerk heeft u uw startpunt, ambities en stip op de horizon bepaald. U heeft een helder beeld van de gaps. Nu is het tijd om alle ideeën om te zetten in een concrete strategie.

Bekijk deze dienst

ESG fase 4: rapporteren, evalueren en bijsturen

Vanaf 2025 zijn veel bedrijven in Nederland verplicht om te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Wilt u weten wat voor uw organisatie geldt? Wij helpen u hierbij graag.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief