Skip to content

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, is verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht onverwijld te vernietigen. Baker Tilly (Netherlands) N.V. en aan zijn gelieerde ondernemingen staan niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender.

Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Baker Tilly (Netherlands) N.V. en aan zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.

Alle diensten van Baker Tilly (Netherlands) N.V. en van aan zijn gelieerde ondernemingen worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.bakertilly.nl/algemene-voorwaarden en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende nummers:

  • Baker Tilly (Netherlands) N.V. - KvK-nummer 24425560

  • Baker Tilly Corporate Finance (Netherlands) B.V. – KvK-nummer 24384456

  • Baker Tilly VAT Compliance (Netherlands) B.V. – KvK-nummer 53254317

  • Baker Tilly Interim Financials (Netherlands) B.V. – KvK-nummer 75934663

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief