Skip to content

Beveiliging van systemen en gegevens vereist continue aandacht. Een gebrekkige beveiliging kan leiden tot ongeautoriseerde raadpleging of publicatie van gegevens of ernstige verstoringen van de bedrijfsprocessen door criminelen. Daar komt nog eens bij dat toezichthouders en de maatschappij in toenemende mate vragen naar bewijs en verantwoording over informatiebeveiliging en privacybescherming. Onze specialisten van Baker Tilly IT Advisory kunnen u inzicht, grip en zekerheid over uw informatiebeveiliging bieden. Wij helpen u verder met de impact van relevante, technologische vernieuwingen op de beveiligingsrisico’s en geven u het gewenste inzicht.

Beleid en risicoanalyse

Uw organisatie wil de IT-risico’s in beeld en onder controle hebben en wil tevens voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van IT- en informatiebeveiliging. Wij kunnen u helpen bij het inzichtelijk krijgen van de IT-risico’s die u in uw specifieke situatie loopt, het inventariseren van de reeds getroffen maatregelen en het vormen van een plan en beleid. U heeft als resultaat een actuele inventarisatie van de risico’s en informatiebeveiligingsbeleid dat u voor strategische executie en externe verantwoording kunt gebruiken.

Nadat ons advies er ligt, kunnen wij uiteraard verder begeleiden bij de implementatie van het beleid door bijvoorbeeld plannen uit te werken, de vorderingen periodiek te bespreken, suggesties te doen en de kwaliteit van uitvoering te bewaken. Omdat wij een mix van audit-, advies- en HR-ervaring hebben, kunnen wij bij uitstek een goede begeleiding bieden bij de uitvoering van beleid.

Privacy-advisering

Door privacywetgeving en operationele- en reputatierisico’s is het belangrijk om uw privacygevoelige gegevens veilig op te slaan. Een eerste stap hierbij is om inzichtelijk te krijgen hoe goed uw organisatie aan de vereisten van privacywetgeving voldoet. Wij voeren voor uw organisatie een nulmeting uit om vast te stellen of de maatregelen ten aanzien van privacybescherming adequaat zijn. Vervolgens kan bepaald worden in hoeverre de huidige maatregelen dienen te worden aangepast om te voldoen aan de wetgeving. Daarbij brengen wij kennis in van datastromen en systemen en van de AVG vereisten. 

Wij gebruiken daarvoor actuele en praktische kaders zoals het Privacy Control Framework van onze beroepsorganisatie NOREA. Op basis van wetgeving en praktische kaders hebben wij een instrument ontwikkeld waarmee het meetproces gestructureerd en inzichtelijk voor u kan worden uitgewerkt. Dankzij de meting kunnen wij samen met u een verbeterplan opstellen, inclusief een structuur voor de controle op uw maatregelen. Ook in de uitvoering van het verbeterplan zijn wij u graag van dienst. Omdat onze experts over een mix van audit-, advies- en HR-ervaring beschikken, kunnen wij bij uitstek een goede aanpak uitwerken om interne reviews en audits uit te kunnen voeren.

Rapportages

Wij voorzien u van rapportages die u begrijpt en kunt uitleggen. Bovendien zorgen wij voor een technische rapportage, waarmee u uw leveranciers de achterliggende handvatten kunt geven om de kwetsbaarheden te verhelpen. De resultaten van onze kwetsbaarheidsscan helpen u om tijdig bij te sturen op de risico’s. Zo helpen wij uw omgeving veilig(er) te maken en heeft u zekerheid dat de beveiliging goed geregeld is.

Klantverhaal

Benieuwd naar wat advies bij informatiebeveiliging in de praktijk inhoudt? Lees dan ons klantverhaal, waarin we meer vertellen over de kwetsbaarheidsscan die we bij SDW hebben uitgevoerd.

Lees meer

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van IT Advisory

IT Assurance

Als gebruiker of leverancier van IT-systemen wilt u zekerheid krijgen of geven dat deze systemen goed worden beheerd en beveiligd zijn. Baker Tilly IT Advisory helpt u met assurancerapportage aantonen dat uw processen op orde zijn, kwaliteit gewaarborgd is en risico’s worden beheerst.

Bekijk deze dienst

Informatiemanagement

Baker Tilly IT Advisory kan uw IT-omgeving tegen het licht houden en inzicht bieden in de kwaliteit, het potentieel en de verbeterpunten hiervan. Bij de selectie van IT-systemen kijken we vervolgens naar de balans tussen de IT-organisatie, infrastructuur, mensen, processen en kosten.

Bekijk deze dienst

Financial audit support

ICT verandert de administratieve organisatie en daarmee de jaarrekeningcontrole. Baker Tilly gebruikt een IT-gedreven auditaanpak, met inzet van o.a. process mining, data-analyse en onderzoek naar systeemchecks en IT General Controls.

Bekijk deze dienst

Data Analytics & Business Intelligence

Effectief beheer en inzicht in uw data is van belang voor het benutten van de waarde hiervan, het voorkomen van verstoringen en het verschaffen van juiste managementinformatie. Wij helpen u met onderzoek en inrichting van data-omgevingen met o.a. Dashboarding, RPA, AI en Predictive Analytics.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief