Skip to content

Gedragscode en klokkenluidersregeling

Om ethisch verantwoord te handelen, heeft Baker Tilly een gedragscode die voor alle partners en medewerkers leidend is. Deze gedragscode geeft richting aan onze kwaliteitsgerichte en lerende cultuur en ons handelen. Het dient als uitgangspunt om de juiste balans te creëren tussen klantbelang, organisatiebelang en publiek belang.

Gedragscode

Externe stakeholders moeten kunnen vertrouwen op onze werkzaamheden. Dit geldt in het bijzonder voor de accountantsverklaringen. Onze partners en medewerkers zijn zich bewust van het voortdurende spanningsveld tussen klantbelang en publiek belang. Onze gedragscode is zo ingericht dat zij worden geholpen om bij hun handelen het publiek belang op de voorgrond te plaatsen.

Download onze gedragscode

Klokkenluidersregeling

Onze klokkenluidersregeling heeft als doel om een melding over een vermeende misstand gedaan door een medewerker of een derde op adequate wijze binnen Baker Tilly te behandelen. De klokkenluidersregeling van Baker Tilly kan per e-mail opgevraagd worden.

Een melding over een vermeende misstand bij Baker Tilly kan gestuurd worden naar:
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
T.a.v. de compliance officer
Postbus 85007
3508 AA Utrecht

U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected].

Code of Conduct van de fiscale praktijk van Baker Tilly

De algemene beroeps- en gedragsregels voor de belastingadviseurs zijn neergelegd in de Code of Conduct. Deze sluit aan bij de Code of Conduct en de Tax Principles van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). 

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief