Skip to content

Wij zijn Baker Tilly. Meer dan een accountancy- en advieskantoor. Wij bieden relevante antwoorden op vragen die onze klanten bezighouden. Van vragen over waardebepaling tot belasting, van verduurzaming tot bedrijfsopvolging en -overname en van reorganiseren tot data-analyse. Met een focus op MKB-(familie)bedrijven en de publieke sector.

Missie en visie

Onze missie is om onze klant nu en in de toekomst in staat te stellen succesvol te zijn, door vanuit een persoonlijke relatie bij te dragen aan het oplossen van zijn financiële en daaraan gerelateerde vraagstukken, op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang begint met inzicht. En wij beloven onze klanten (en elkaar) dat zij op koers zijn naar morgen. Dat doen we aan de hand van onze vijf kernwaarden: ondernemend, kwaliteit, direct, verbindend, scherpzinnig. Iedere dag vormt dit de basis van ons werk. Naar onze klanten, elkaar en de maatschappij.

Onze maatschappij

Verandert steeds sneller, onder meer door toedoen van technologie en toegenomen eisen ten aanzien van transparantie. Daarnaast heeft iedereen te maken met vraagstukken van duurzaamheid, globalisering en de verantwoordelijkheid voor volgende generaties. Wij zijn onszelf in ons werk keer op keer bewust van de maatschappelijke dynamiek waarin wij en onze klanten zich bevinden en hebben daar oog voor.

Onze klant

Bieden wij een betrouwbare adviseur, die hem en zijn organisatie door en door kent, dicht bij hem staat en hem uitdaagt, helder weet te formuleren welke vragen er bij hem leven en hoe deze geplaatst moeten worden in de relevant maatschappelijke ontwikkelingen, die hem de vereiste kwaliteit levert en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en succes van zijn organisatie.

Onze professionals

Werken intrinsiek gemotiveerd vanuit lokaal perspectief dichtbij onze klant, bouwen en koesteren een vertrouwenwekkende relatie met hem, delen kennis en ervaringen landelijk en zijn aangesloten op ons internationale netwerk. Zij investeren dagelijks in zichzelf om altijd optimale kwaliteit te kunnen bieden én om zichzelf continu te ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Wie wij zijn en wat wij doen komt tot uitdrukking in ons merk. De kernwaarden bepalen wat wel en wat niet bij Baker Tilly past. Hiermee is het merk een kompas voor onze mensen en bepalen de kernwaarden het onderscheidend vermogen van onze organisatie.

 • Kwaliteit
  Essentieel is dat alles wat we doen van goede kwaliteit is. We gaan altijd goed voorbereid te werk en informeren ons diepgaand en breed. Kwaliteit is voor ons de fundamentele waarde en daarmee vormt het de eerste ankerwaarde van ons merkhuis. We geven geen goed bedoeld of academisch advies. We geven advies waar de klant oprecht wat aan heeft.

 • Ondernemend
  Wij zijn de ondernemer naast de ondernemer. Dat maakt ons succes. We weten zelf wat ondernemen is. Dat zit in ons denken en doen. En in onze aanpak. We zijn ondernemend vanuit optimisme: we zien kansen en verzilveren ze door vlot te handelen. We gaan niet routinematig of juist onbezonnen met vraagstukken om.

 • Direct
  We zijn direct in onze adviezen die we geven. Dat betekent dat we altijd duidelijke taal spreken en realistisch blijven. We geven geen vage adviezen, maar advies gebaseerd op feiten en ervaring. Niet bot, maar direct, zodat de ondernemer altijd weet waar hij aan toe is.

 • Verbindend
  Verbindend betekent dat we meer zijn dan alleen betrokken. Verbindend naar onze klanten, naar elkaar en naar de maatschappij. En doordat we inlevend zijn weten we de juiste verbindingen te leggen. We halen andere expertises erbij als dat meerwaarde biedt voor de klant.

 • Scherpzinnig
  We geven pragmatische en uitdagende adviezen vanuit een helicopterview. We kijken verder dan het meest voor de hand liggende. Met deze waarde als eigenwaarde leveren we vandaag en morgen de kwaliteit die klanten op koers brengt en houdt.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief