Skip to content

Privacy statement

Via de dienst www.bakertilly.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Baker Tilly acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt.

Baker Tilly is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze te downloaden zorgvuldig te lezen.

Download de privacyverklaring

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief