Skip to content

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van een duurzaamheidsstrategie? Zonder duidelijk inzicht in uw huidige situatie en uw ambities is het moeilijk om echt stappen te maken naar een duurzame organisatie. Baker Tilly helpt daarbij met het ESG-raamwerk. In 4 fases werken we toe naar een geïntegreerde strategie. In fase 3 van het ESG-raamwerk brengen we de missie, visie en ambities naar een gefocuste strategie.

Het ESG-raamwerk

Baker Tilly ESG Advisory heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee u ESG integreert in uw organisatie. Met het raamwerk bent u in staat om op systematische wijze te voldoen aan de wettelijke rapportage-eisen die voor veel bedrijven in Nederland (gaan) gelden. Aan de hand van acht stappen, verspreid over vier fases, werken we toe naar een geïntegreerde strategie en uw duurzaamheidsverslag.

Vergroot de afbeelding hiernaast

esg raamwerk

Van plannen naar strategie

In de tweede fase van het ESG-raamwerk heeft u uw startpunt, ambities en stip op de horizon bepaald. U heeft een helder beeld van de gaps. Nu is het tijd om alle ideeën om te zetten in een concrete strategie. De strategie bevat een meerjaren-roadmap en hierin staan de value drivers om de ambities te realiseren.

Wat zijn de interne en externe omgevingsfactoren? En hoe speelt u daarop in? Een geïntegreerde strategie bevat economische, milieutechnische, sociale en maatschappelijke doelen. De strategie staat dichtbij het DNA en de missie van uw organisatie.

Hoe bepaalt u uw aandachtspunten?

Omgevingsanalyse

Organisaties opereren nooit in een vacuüm, maar worden beïnvloed en beïnvloeden de maatschappij, leveranciers, en meer. Met een omgevingsanalyse kijken we naar de invloed van de omgeving op uw organisatie. Zo bekijken we o.a. de landen waarin u actief bent, de sector waarin u opereert en de bijbehorende risico’s. Daarnaast  onderzoeken we bedrijfsspecifieke elementen die van invloed kunnen zijn op de strategie en beleid van uw organisatie.

Impactgebieden bepalen

U kunt niet alles tegelijk. Daarom is het belangrijk om focus aan te brengen in de ESG-strategie. Dat doen we op basis van de materiële thema’s voor uw organisatie uit fase 1. We kijken naar de belangrijkste impactgebieden en bepalen zo samen met u waar de focus in de strategie zou moeten liggen.

Van purpose naar actie

Om van uw huidige positie naar een langetermijnvisie te werken is een strategie nodig: een onderbouwde manier om die stip op de horizon te bereiken. Op basis van de missie en visie van de organisatie en de ambities bepalen we welke strategische richtingen en acties nodig zijn om die ambities te realiseren.

KPI’s en actieplannen

Aan de strategie koppelen we KPI’s. Hiermee meten we de voorgang van een strategisch doel. Zo kunt u sturing geven op progressie en resultaat. Wij adviseren u om in deze fase een KPI-dashboard in te richten. Hiermee bewaakt u de voortgang van de gestelde doelen. Tevens biedt dit een goede basis voor fase 4: de rapportage.

Meer over Fase 4

Specialisaties

Ontdek de specialisaties van ESG

ESG fase 1: materialiteitsanalyse en stakeholdervalidatie

Het startpunt van iedere ESG-strategie is het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. Hiermee bepalen we welke thema’s het meest relevant zijn voor uw onderneming.

Bekijk deze dienst

ESG fase 2: baseline, ambities en focusgebieden

Wanneer bekend is welke thema’s belangrijk zijn, kijken we naar het startpunt. Waar staat uw onderneming nu? En naar welke doelen streeft u? Hierin maken we de doelstellingen zo concreet en praktisch mogelijk.

Bekijk deze dienst

ESG fase 4: rapporteren, evalueren en bijsturen

Vanaf 2025 zijn veel bedrijven in Nederland verplicht om te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Wilt u weten wat voor uw organisatie geldt? Wij helpen u hierbij graag.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief