Skip to content

Of u nu wenst een belang in uw onderneming over te dragen aan uw kinderen, medewerkers te laten participeren, uw onderneming te verkopen of inzicht te verkrijgen in de waarde van een potentiële overnamekandidaat; een waardebepaling vormt de basis voor onderhandelingen en prijsbepaling. Zodat u vervolgens goed onderbouwd een keuze kunt maken. De toegevoegde waarde van onze geaccrediteerde waarderingsspecialisten (Register Valuators) zit naast sterke inhoudelijke kennis ook in de persoonlijke benadering en transparantie in de bevindingen.

Hulp bij waardebepaling

Bedrijfsovername en management buy-in

U heeft aangegeven een onderneming te willen overnemen. Al snel zal u worden gevraagd om een bod uit te brengen. Een gedegen biedingsproces start met inzicht in het waardegenererend vermogen van de overnamekandidaat. De belangrijkste waardedrijvers worden geanalyseerd en het ondernemingsrisico wordt ingeschat en beargumenteerd. Vervolgens kunnen synergievoordelen modelmatig worden verwerkt om inzichtelijk te maken wat de overname aan mogelijkheden tot waardecreatie met zich meebrengt. Wij doen het rekenwerk en zorgen dat u met pragmatisch advies uit de voeten kunt.
Lees meer over de koop van een onderneming

Bedrijfsverkoop, medewerkersparticipatie en management buy-out

U overweegt (een deel van) uw onderneming te verkopen. Het is verstandig om in een vroeg stadium inzicht te verkrijgen in de waarde van uw onderneming, zodat u de biedingen goed kunt beoordelen. Daarnaast kan een onafhankelijke waardebepaling als basis dienen in de gesprekken die u voert met medewerkers die wensen te participeren in de onderneming.
Lees meer over de verkoop van een onderneming

Overdracht binnen de familie

U koestert de wens om uw kinderen of andere familieleden te laten participeren in uw onderneming. Mogelijk wenst u een deel van de aandelen te schenken. Om het bedrag te bepalen waarover schenkbelasting is verschuldigd, is een waardebepaling essentieel. In samenwerking met onze fiscale collega’s, staan wij klaar om u te begeleiden en het risico op naheffing te minimaliseren.

Meer hulp bij waardebepaling

Purchase Price Allocation (PPA) en Impairment assessment

U heeft een onderneming gekocht en uw accountant dient de koopsom van de aankoop te verantwoorden in uw jaarrekening. Door nieuwe regelgeving omtrent acquisities dient veelal een ‘Purchase Price Allocation’ (PPA) plaats te vinden, waarbij de verworven materiële en immateriële activa en passiva worden gewaardeerd. De resulterende goodwill die op de balans is verantwoord, dient periodiek te worden onderworpen aan een ‘Impairment Assessment’. Onze adviseurs hebben uitgebreide ervaring met tal van PPA’s en Impairment assessments en helpen u graag verder.

Arbitrage en geschillen

U heeft een geschil met uw medeaandeelhouder, opdrachtgever of een andere partij over de waarde van een onderneming, een aandelenbelang, een bedrijfsonderdeel of over geleden economische schade. Soms zijn dergelijke conflicten onvermijdelijk. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het uitvoeren van waardebepalingen of schadeberekeningen bij gerechtelijke procedures, echtscheidingen of andere conflictsituaties. Wij kunnen zowel als partijdeskundige of als onafhankelijk deskundige optreden. U kunt bij ons terecht als u behoefte heeft aan deskundige ondersteuning of een onafhankelijke specialist op het gebied van economische, financiële en kwantitatieve analyses. Op basis van gedegen feitenonderzoek komen wij tot een onafhankelijke beoordeling van uw vraagstuk, stellen wij u in staat om tot gefundeerde besluiten te komen of voorzien wij u van een deskundige onderbouwing in disputen.

Ook bij geschillen en conflictsituaties met een internationale of grensoverschrijdende dimensie kunnen wij u helpen. Door onze aansluiting bij het internationale netwerk van Baker Tilly kunnen wij vrijwel altijd een beroep doen op vakkundige specialisten die kennis hebben van de (lokale) markt en wet- en regelgeving.

Financieel modeleren

U wenst, mogelijk op voorspraak van uw financier, inzicht te krijgen in de verwachte liquiditeitsontwikkeling van uw organisatie voor de komende jaren. Bijvoorbeeld om in te schatten of aanvullende financiering noodzakelijk is en of u te allen tijde aan de financieringsconvenanten voldoet. Het kan ook zijn dat u diverse projecten heeft lopen en u het overzicht over de voortgang van de verschillende projecten kwijt bent. Financieel modelleren biedt in bovenstaande gevallen uitkomst. Samen met u beoordelen we uw situatie en stellen we een model samen, zodat u deze zelfstandig kunt gebruiken en updaten.

Transactieoverzicht 2022

In 2022 adviseerden wij klanten bij 153 opdrachten, uiteenlopend van overnames en due diligence onderzoeken tot waarderingen en financieringen. De totale waarde van de overnames is uitgekomen op € 233 miljoen met een gemiddelde transactiewaarde van € 6 miljoen. Onze klanten zijn actief in uiteenlopende sectoren. Welke sectoren dat onder andere zijn, ziet u hieronder. Lees de verhalen van deze klanten in de referenties, of neem contact op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Corporate Finance

Over Corporate Finance

Baker Tilly Corporate Finance biedt oplossingen voor diverse financiële vraagstukken. Van koop- en verkoopbegeleiding tot waardebepaling en van (her)financiering tot due diligence. Maak kennis met ons team en onze werkwijze.

Bekijk deze dienst

Financiering

Wat zijn uw mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering? Wij bieden onafhankelijk financieringsadvies voor DGA’s en (familie)bedrijven bij bijvoorbeeld management- en medewerkersparticipaties. Wij begrijpen uw wensen en die van alle betrokken partijen en komen samen tot de beste oplossing.

Bekijk deze dienst

Due Diligence

Bij vrijwel iedere overname komt boekenonderzoek (Due Diligence) kijken. Hierbij wordt het object van aankoop nader bestudeerd op verborgen problemen. Onze brede expertise op gebied van Due Diligence (financieel, fiscaal, juridisch, HR en IT) voorkomt verrassingen. Wij kunnen tevens ondersteunen bij het verwerken van risico’s in de koopovereenkomst.

Bekijk deze dienst

Bedrijfsovername

Onze adviseurs kunnen u van begin tot eind volledig adviseren en ontzorgen bij een bedrijfsovername. Van het opstellen van het acquisitieprofiel en het vinden van geschikte targets, het benaderen van (inter)nationale markten, het uitvoeren van de bedrijfsanalyse en de onderhandelingen tot en met het opstellen van de juridische documenten.

Bekijk deze dienst

Bedrijf verkopen

Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het gehele verkooptraject: van de voorbereiding, benodigde documentatie en het benaderen van potentiële kopers, tot het begeleiden van het boekenonderzoek, voeren van onderhandelingen en het opstellen van de juridische overeenkomsten.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief