Skip to content

Hoewel zaken als cultuur en integriteit soms als 'soft issues' worden aangeduid, hebben ze naast de menselijke kant ook duidelijk invloed op het bedrijfsresultaat. Een organisatie die niet transparant is, of waar fouten niet openlijk worden besproken, is uitermate gevoelig voor fraude of zelfs corruptie.

Het is dus niet voor niks dat cultuur en integriteit op het menu staan van Baker Tilly Employment Advisory:

 • Kernwaarden kunnen duidelijke richtlijnen zijn voor (het gedrag van) al uw medewerkers

 • Leiders hebben, mits ze de juiste tools krijgen aangereikt, een grote invloed op de cultuur door integer te handelen en dit ook altijd te bespreken in overleggen

 • Een klokkenluidersregeling kan medewerkers beschermen als ze misstanden melden: zo worden fraude en corruptie grotendeels voorkomen.

 • De externe vertrouwenspersoon kan benaderd worden indien een medewerker geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand.

 • Een klachten- en meldregeling, ingeval van ongewenst gedrag of integriteitsschending, is een belangrijk instrument om kwaliteit te waarborgen en vertrouwen op te bouwen.

Het ontastbare tastbaar maken

Bedrijfscultuur en integriteit, hoe belangrijk ze ook zijn voor uw organisatie, lijken vaak ontastbaar. Toch is het belangrijk dat juist deze ontastbare zaken inzichtelijk en zo concreet mogelijk worden gemaakt.

Voor het bouwen van een bedrijfscultuur is het cruciaal om de zogenaamde 'soft controls' te benoemen en inzichtelijk te krijgen:

 • Leiderschap - Met hun manier van leidinggeven en gedrag kunnen leiders de cultuur en waarden van de organisatie beïnvloeden.

 • Communicatie – Duidelijkheid en transparantie dragen bij aan effectieve controle door de hele organisatie.

 • Gedrag – Met een duidelijke gedragscode worden normen en waarden helder en kunnen mensen zich daarnaar gedragen.

 • Training - Wanneer mensen goed op de hoogte zijn van wat er speelt, kunnen ze risico' s veel beter herkennen en beheersen.

 • Motivatie & betrokkenheid - Doordat mensen zich betrokken voelen bij elkaar en de organisatie zijn ze veel meer alert op eventuele misstanden.

Samen met de adviseurs van Baker Tilly kunt u deze soft controls benoemen, inzichtelijk krijgen en met deze inzichten bouwen aan een gezonde bedrijfscultuur. Zo worden eventuele misstanden al vroeg gesignaleerd voor ze echt omvangrijke schade aanrichten.

Foto van glimlachende telefonist

Leiderschap voor betrokken mensen en betere resultaten

Baker Tilly helpt organisaties bij de ontwikkeling van een solide leiderschapsprogramma voor een optimale en transparante bedrijfscultuur. Daarin komen alle aspecten aan de orde die de basis vormen voor sterk leiderschap; van training en (e-)learning tot coaching en mentoring.

Natuurlijk zorgen we er samen voor dat het leiderschapsprogramma naadloos aansluit bij de strategie en cultuur van uw organisatie. Daarbij behandelen we zoveel mogelijk aspecten zoals:

 • Communicatie omtrent besluitvorming en samenwerking

 • Ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen

 • Training in omgaan met verandering en onzekerheid

 • Sturen op, en stimuleren van innovatie

 • Inzet van technologie bij het leerproces, maar ook bij coaching of leiderschapsanalyse

 

Foto van collega's met whiteboard

Teams en samenwerking inzichtelijk

Graag realiseren we samen met u een complete teamscan voor inzicht in het functioneren van uw teams én hun samenwerking. Zo weet u precies waar het potentieel zit om een team nog beter te laten functioneren.

Dat doen we graag structureel voor een duurzaam resultaat:

 • We doen (periodiek) onderzoek naar de effectiviteit van de samenwerking

 • Eventuele knel- en verbeterpunten worden snel onderkend

 • U heeft op betrouwbare wijze snel inzicht in de vier dimensies van de effectiviteit van samenwerking binnen de teams: bestaansrecht, inrichting, dynamiek en omgeving.

Foto van team meeting

Specalisaties

Ontdek de overige specialisaties van Employment Advisory

Werk & Welzijn

Baker Tilly adviseert en begeleidt om de balans te vinden tussen het welzijn van uw medewerkers én het halen van uw bedrijfsdoelen. Dat doen we met bewezen methoden, meetbare resultaten en heldere doelen.

Bekijk deze dienst

Duurzame en concurrerende arbeidsvoorwaarden

Duurzame arbeidsvoorwaarden zijn zeker geen luxe meer in tijden waar u bij veel functies flinke concurrentie hebt van andere werkgevers. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor zowel (potentiële) werknemers als werkgevers.

Bekijk deze dienst

Toekomst van Werk & Organisatie

Toekomst van Werk & Organisatie

Bekijk deze dienst

Arbeidsmarkt en Strategische Personeelsplanning

Arbeidsmarkt en Strategische Personeelsplanning

Bekijk deze dienst

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Waarom duikt het thema werkgeluk ineens overal op? En waarom is het zo belangrijk dat u dit schijnbaar ongrijpbare begrip, toch heel concreet en meetbaar maakt?

Bekijk deze dienst

SLIM-subsidie

U wilt uw interne organisatie verbeteren. De SLIM-subsidie kan u daarbij helpen. Deze regeling maakt het voor MKB bedrijven mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Bekijk deze dienst

Werkkostenregeling

U wilt de fiscale situatie van uw bedrijf verbeteren en uw werknemers meer kansen bieden. Het juist benutten van de WKR in 2023 kan u daarbij helpen. Deze regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven.

Bekijk deze dienst

Personenmobiliteit

De visie op mobiliteit en duurzaamheid is sterk aan het veranderen. Werknemers willen meer flexibiliteit, terwijl de markt vraagt om duurzaamheid. Baker Tilly helpt u graag met al uw mobiliteitsvraagstukken.

Bekijk deze dienst

HR Hub

Met de Baker Tilly HR Hub bieden wij u een alles-in-één oplossing: een online HR en payroll platform én een flexibele inzet van onze HR-specialisten

Bekijk deze dienst

MDIEU-subsidie

De MDIEU-subsidie stimuleert een gemotiveerde, gezonde en productieve werkomgeving. Grijp uw kans en laat deze subsidie niet aan u voorbijgaan: Baker Tilly helpt u graag met de subsidieaanvraag. Samen gaan we voor een succesvol subsidieproject!

Bekijk deze dienst

.

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief