Skip to content

Intellectueel eigendomsrecht (IE, ook wel Intellectual Property of IP) is in veel gevallen vergelijkbaar met regelgeving rondom privacy: welke door intellectueel eigendomsrecht beschermde gegevens en andere gevoelige (persoons)gegevens mogen wel of niet verzameld, opgeslagen, gedeeld of verwerkt worden? Wellicht zoekt u bescherming van uw gegevens of intellectueel eigendom, of wilt u zeker weten dat uw omgang met data volgens de regels gebeurt. Wij als Baker Tilly Legal Advisory kunnen u bijstaan met professioneel advies en begeleiding rondom privacywetgeving (zoals AVG) en intellectueel eigendom (octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en concurrentierecht).

Advies rondom privacywetgeving

Elke organisatie beschikt over privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld  klanten, werknemers of leveranciers. Het is van belang om als organisatie voorzichtig met deze persoonsgegevens om te gaan, zodat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving van de AVG. Wij helpen u om op de juiste manier met deze gegevens om te gaan. 

Specialisaties

Ontdek de overige specialisaties van Legal Advisory

Contractenrecht

Het opstellen en adviseren over commerciële contracten, de geldende wet- en regelgeving en het vastleggen van interne verhoudingen binnen een onderneming en tussen diverse stakeholders zoals geldleningen, managementovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen.

Bekijk deze dienst

Ondernemingsrecht

Het Legal Advisory Team biedt advies op gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht waaronder boek 2 BW, governance, rechtsvorm, personenvennootschappen en samenwerkingsverbanden, en bij correcte juridische vastlegging van afspraken binnen uw onderneming.

Bekijk deze dienst

Fusies en overnames (M&A)

Het Legal Advisory Team biedt begeleiding bij overnames, fusies, splitsingen, (pre-) exit, (werknemers)participaties, herstructureringen, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en meer.

Bekijk deze dienst

Legal Due Diligence

Bij vrijwel ieder aan- en verkooptraject dient er onderzoek verricht te worden. Onze Legal experts verrichten onderzoek naar de juridische risico’s en verplichtingen van de onderneming. Het doel is om de koper een gedetailleerd beeld te geven van de juridische positie van de onderneming en de potentiële risico’s.

Bekijk deze dienst

Vastgoed en huurrecht

Advisering en begeleiding bij onder andere de aankoop van vastgoed, het opstellen of de beoordeling van een huurcontract voor zowel verhuurders als huurders, zakelijke klanten en privépersonen.

Bekijk deze dienst

Herstructureringen en Insolventie

Uw contracten goed voorbereiden op een mogelijk faillissement of hulp wanneer het slecht gaat bij een dreigend faillissement: wij helpen u graag.

Bekijk deze dienst

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch. U wilt dan ook dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Of het nu gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst, contractverlenging of om ontslag. In die gevallen waar het tot problemen leidt tussen u en een medewerker, is het belangrijk dat u goed weet wat uw eigen rechten en plichten zijn. En die van uw medewerker.

Bekijk deze dienst

Overig juridisch advies

Het Legal Advisory Team kan u helpen bij vele juridische vragen omtrent uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan geschillenbeslechting, franchisewetgeving, algemene voorwaarden, een algehele legal scan enzovoort.

Bekijk deze dienst

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief