Skip to content

Business Advisory

Bij Business Advisory staat het bereiken van de doelstellingen van de onderneming, de organisatie of de instelling voorop. Om die doelstellingen te bereiken is het nodig om de juiste strategische en tactische keuzes te maken, kansen te benutten, risico’s te kunnen overzien en processen efficiënt en effectief in te richten. Strategische tot operationele vraagstukken spelen daarbij een rol. Onze consultants van Business Advisory zijn in staat om deze vraagstukken tot in de kern te onderzoeken, om op basis daarvan de juiste adviezen te geven, te implementeren en te borgen.

Voorbeelden van onze dienstverlening

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Hieronder lichten wij drie recente klantcases uit.

Procesevaluatie de Lange Jaap, de welbekende vuurtoren van Den Helder/Huisduinen

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de consultants van Business Advisory een procesevaluatie uitgevoerd naar de manier waarop de onderhoudsstaat van vuurtoren de ‘Lange Jaap’ te Huisduinen bij Den Helder tot stand is gekomen. De evaluatie gaat over de periode 1988 tot en met 2022. Op basis van een tijdlijnanalyse, een documentenanalyse en een procesanalyse is een totaalbeeld geschetst en zijn lessen en aanbevelingen geformuleerd. Het gehele onderzoeksrapport is opgenomen op de website van de rijksoverheid. Op 15 september 2022 is het rapport door Minister Harbers aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Audit readiness voor een scale up-bedrijf

Baker Tilly Business Advisory is begin 2023 gestart met een opdracht om een scale up-bedrijf te helpen in aanloop naar de aanstaande controleplicht. 2023 wordt namelijk het eerste verplichte controlejaar van het bedrijf en zij willen goed voorbereid zijn. Het bedrijf biedt IT-consultants een traineeship aan bij hun klanten.

We zijn de opdracht gestart met uitleg aan de klant over het verschil tussen het samenstellen en de controle van een jaarrekening. Het begrip hiervan wordt verder versterkt door inzicht in hoe een controlerend accountant kijkt naar het eindproduct en teruggaat naar de administratie, daar waar de samensteller juist vanuit de administratie naar een jaarrekening toe werkt. We hebben de materiële processen doorgenomen, waarbij wij suggesties hebben gedaan om de interne beheersmaatregelen in het primaire proces te borgen. Datheeft geleid tot heel concrete maatregelen zoals autorisatie van uren, controle op invoer van vastgelegde prijzen en functiescheiding ten aanzien van crediteurstamgegevens. Een volgende stap betrof een sessie rondom urenregistratie. En dat betekende in dit geval: Salesforce (de IT tool voor omzetverantwoording en urenregistratie) open zetten en stap voor stap het proces doorlopen, vragen stellen en suggesties doen. Onze klant werd hier erg enthousiast van.

Diezelfde dag meldde de klant zich ook voor een fiscaal vraagstuk. Binnen 24 uur had onze collega van VAT Advisory de klant bediend. Inmiddels zijn we de processen in beeld aan het brengen en de interne beheersmaatregelen aan het uitwerken, zodat de processen uiteindelijk vlot door de accountant kunnen worden beoordeeld.

Grootschalige onderzoeksopdracht bedrijfsvoering jeugdzorginstellingen

In opdracht van één van de 42 jeugdzorgregio’s hebben de consultants van Business Advisory een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van jeugdzorginstellingen. Allereerst hebben wij een dashboard gebouwd, waarin een grote hoeveelheid data is opgenomen, om een totaalbeeld te krijgen van het risicoprofiel van de zorginstellingen. Vervolgens zijn met de deelnemende gemeenten KPI’s bepaald en zijn wegingsfactoren vastgesteld. Op basis daarvan zijn daarna 12 zorginstellingen onderworpen aan een uitgebreide bedrijfsvoeringstoets. Door middel van hoor en wederhoor is geborgd dat de feitelijke bevindingen zijn gevalideerd bij de instellingen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt voor het toezicht- en handhavingsprotocol, maar ook voor de verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en gecontracteerde zorginstellingen, het nieuwe inkooptraject jeugdzorg én het beoordelen van het risicoprofiel. Ook diverse betrokken jeugdzorginstellingen hebben aangegeven baat te hebben bij de uitvoering van het onderzoek, mede voor hun eigen interne beheersing. Het mes heeft daarmee aan twee kanten gesneden. Tevens sluit de aanpak goed aan bij de hervormingsagenda Jeugd (de gewenste verbetering van het inzicht in het jeugdstelsel) en het voorkomen en ontdekken van zorgfraude.

Onze specialisaties

Zo helpen wij uw bedrijf

Ontdek onze diensten. Onze betrokken en ervaren specialisten zijn u bij iedere uitdaging van dienst.

Audit & Assurance

Met een audit krijgen u en uw stakeholders en de maatschappij zekerheid (assurance) over de cijfers in uw bedrijf en uw jaarrekening.

Belastingadvies

Belastingadvies nodig? Wij helpen u bij o.a. Vpb, inkomstenbelasting, aangiftes, Estate Planning en Transfer Pricing.

Btw-advies en Compliance

Wet- en regelgeving verandert voortdurend, nationaal én internationaal. Wij zijn u graag van dienst bij btw-advies aan en compliance van uw onderneming.

Business Advisory

Business Advisory helpt u doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Strategische keuzes en efficiënte processen zijn hierbij van belang.

Corporate Finance

Onze Corporate Finance adviseurs weten raad met uw zakelijke uitdagingen, zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en een businessplan.

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen u ‘fit for future’ te zijn.

ESG Advisory

Sustainability en ESG zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook nodig vanwege (verplichte) sustainability-rapportages. Wij helpen u hierbij graag.

Interim Financials

Tijdelijke versterking nodig? Wij zijn een betrouwbare detacheringsorganisatie gespecialiseerd in bemiddeling en detachering van finance professionals

IT Advisory

ICT is onmisbaar voor het merendeel van de bedrijfsprocessen. Denk aan beveiliging en betrouwbaarheid. Wij helpen u hier graag mee verder.

Legal Advisory

Bij ons vindt u hoogwaardig juridisch advies van onze juristen, in samenwerking met (internationale) collega’s uit andere disciplines.

Mkb Accountancy & Advies

Ondernemen zit vol uitdagingen. Wij zijn uw vertrouwde adviseur die u helpt om lastige keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers.

Salarisdienstverlening

Tijd besparen? Besteed uw salarisadministratie bij ons uit of maak gebruik van ons advies terwijl u de administratie zelf doet.

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief