Kwaliteit

Over ons - Kwaliteit.jpg

Kwaliteit is het belangrijkste fundament van onze dienstverlening en van de vertrouwensrelatie die wij met onze klanten en het maatschappelijk verkeer opbouwen. Vertrouwen en kwaliteit gaan hand in hand en dus is het ons er alles aan gelegen om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Onze merkwaarden, zoals toegepast in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit, want essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Naar onze klanten, naar de maatschappij én naar elkaar.

Naar onze klanten

Met de Net Promotor Score (NPS) meten wij hoe tevreden onze klanten zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij vragen hen met een rapportcijfer aan te geven hoe waarschijnlijk het is, dat zij Baker Tilly Berk aanbevelen binnen hun netwerk. Bij een rapportcijfer van 7 of lager wordt de klant persoonlijk benaderd om inzicht te krijgen in waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze feedback is van grote waarde om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Naast het NPS-onderzoek kunnen klanten via onze klachtenprocedure aangeven als zij niet tevreden zijn over onze dienstverlening.

Naar de maatschappij

In het rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin 53 door de sector zelf voorgestelde maatregelen ter versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. Baker Tilly Berk onderschrijft de maatregelen in het rapport en heeft de implementatie daarvan met kracht en voortvarendheid ter hand genomen. De actuele stand van zaken is te vinden in de Monitor Publiek Belang op de website van de NBA.

Naar elkaar

Onze merkwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ in 2015 en 2017 is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.