Skip to content
Foto man met laptop en notitieblok

Algemeen Nut Beogende Instelling: let op de voorwaarden, ook na beëindiging ANBI-status

Gepubliceerd op: 28 juli 2022
Type publicatie Kennisartikel
In Nederland zetten veel instellingen zich in voor een bepaald ‘algemeen nut’. Denk hierbij aan culturele instellingen, kerken en goede doelen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan een organisatie worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status gaat gepaard met een aantal (fiscale) voordelen, maar ook een aantal vereisten. De Belastingdienst kan doorlopend controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Ook na beëindiging van de ANBI-status gelden bepaalde regels. Hieruit blijkt maar weer het belang van een juiste vastlegging en doorlopende toetsing van de vereisten en verplichtingen.

Voordelen ANBI-status

Een instelling die voldoet aan de voorwaarden, kan aan de Belastingdienst verzoeken om aangemerkt te worden als een zogenoemde ANBI. De ANBI-status levert een aantal belastingvoordelen op. Zo is er geen erf- of schenkbelasting verschuldigd op ontvangen erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger bovendien geen schenkbelasting te betalen. Een ANBI kan bovendien in aanmerking komen voor een teruggaaf van energiebelasting.

Ook voor donateurs van de ANBI gelden voordelen. Zij kunnen hun giften vaak in aftrek brengen in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een aftrekpost opvoeren voor deze werkzaamheden.

Vastlegging en publicatie ANBI-status

Om te voorkomen dat ten onrechte vrijstellingen of aftrekposten worden opgevoerd, houdt de Belastingdienst een online ANBI-register bij. Donateurs kunnen in het overzicht nagaan wat de status van de instelling is. In het register is de ANBI-status van alle kwalificerende instellingen opgenomen (inclusief start- en einddatum van de status). Daarnaast vinden doorlopend controles plaats, om vast te stellen of de ANBI nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, kan in een uiterste geval intrekking van de ANBI-status plaatsvinden.

ANBI-tool

Voor onze klanten hebben wij een tool ontwikkeld die u kunt gebruiken om te toetsen of doorlopend aan de ANBI-voorwaarden wordt voldaan. Hiermee kunt u bovendien aan de Belastingdienst aantonen dat de ANBI aan de voorwaarden wordt voldoet.
Wilt u bespreken of uw organisatie in aanmerking komt voor de ANBI-status en de bijbehorende fiscale faciliteiten? Of wilt u nog eens nagaan of uw instelling doorlopend aan de voorwaarden blijft voldoen? Wij denken graag met u mee.

Verlies ANBI-status

Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden of als de instelling hier zelf (schriftelijk) om verzoekt. Wanneer het vermogen van de instelling op het moment van beëindigen van de ANBI-status meer bedraagt dan € 25.000, moet de instelling de Belastingdienst binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar van de volgende informatie te voorzien:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd;

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is;

  • het bedrag dat uw instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;

  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

De reden van deze informatieplicht is dat met de beëindiging van de ANBI-status bepaalde belastingvoordelen voor de instelling vervallen (bijvoorbeeld op het gebied van de schenk- en erfbelasting).

Servicebrief: nadere controle

Om de bovengenoemde informatie op te vragen, heeft Belastingdienst heeft onlangs een brief gestuurd naar bepaalde voormalige ANBI’s. In de brief wordt verzocht een formulier in te vullen, de zogenoemde ‘Opgaaf vermogen en schenkingen 2021 voormalige ANBI’s’. Met de informatie die de Belastingdienst ontvangt, wordt gecontroleerd of over de schenkingen schenkbelasting is betaald. Let op: in de brief is een uiterste inleverdatum vermeld (veelal 1 september 2022). Bij te late indiening kan een boete worden opgelegd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het is belangrijk dat het formulier volledig en juist wordt ingevuld, en op tijd wordt teruggestuurd naar de Belastingdienst. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem gerust contact op met onze adviseurs om te bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief