Skip to content
Foto van vrouw met mappen

Bij ontslag zieke werknemer 100% loon over vakantiedagen

Gepubliceerd op: 07 december 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Bij einde dienstverband heeft iedere werknemer recht op 100% loonbetaling over opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen. Deze regel geldt ook voor een zieke werknemer, die in zijn tweede ziektejaar slechts recht heeft op 70% van zijn loon. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vakantiedagen die worden opgenomen of bij einde dienstverband worden uitbetaald. Treedt een zieke werknemer uit dienst dan heeft hij recht op uitbetaling van vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen. Ook over deze dagen moet u, als werkgever, het volledige salaris betalen.

Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam uit 2014 bleek al dat een werkgever over vakantiedagen van een zieke werknemer het volledige salaris moet betalen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) liet zich hier in een recente zaak opnieuw over uit. In deze zaak betrof het een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Werkgever hoefde vanaf het tweede ziektejaar nog maar 70% van het loon te betalen. De WAO-uitkering mocht op het loon in mindering worden gebracht.

Verplichtingen werkgever

In het tweede ziektejaar ging werkgever failliet waardoor werknemer zijn baan verloor. Het UWV nam de openstaande betalingsverplichtingen van de werkgever over en heeft daarbij de niet-opgenomen vakantie-uren vergoed naar 70% van het loon. Tevens heeft het UWV daarbij de WAO-uitkering in mindering gebracht op deze uren. Werknemer was het hier niet mee eens en ging in beroep bij de CRvB.

Loonbetaling vakantiedagen

De CRvB stelt werknemer in het gelijk en concludeert dat de werkgever bij het einde van het dienstverband op grond van Europese regels 100% van het loon moest betalen over de niet-genoten vakantie-uren, ook al was werknemer ziek. Daarom was het UWV daar, na faillissement van werkgever, ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet in mindering worden gebracht op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren. Het oordeel van de CRvB is in deze zaak een eindoordeel waartegen geen hoger beroep ingesteld kan worden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over een specifieke situatie of wilt meer informatie rondom het ontslag van een werknemer? Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief