Skip to content
Foto van tekentafel bouw

Een tegemoetkoming voor werkgevers met een praktijkleerplaats

Gepubliceerd op: 19 juli 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Biedt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aan en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Hoogte subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag per begeleide leerling bedraagt € 2.700 per schooljaar.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een deelnemer wordt begeleid door de werkgever. Indien de deelnemer niet het gehele schooljaar praktijkbegeleiding heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor een evenredig deel van dit subsidiebedrag.

Extra subsidie praktijkleren BBL-leerplek voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren is voor een aantal sectoren uitgebreid. Een erkend leerbedrijf in de sector landbouw, horeca en recreatie kan boven op de gebruikelijk subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL-leerplek aanbieden.

Dit is tevens van toepassing op erkende leerbedrijven in conjunctuurgevoelige sectoren (die niet onder de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen). Daarnaast is er een extra toeslag beschikbaar voor bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale of deeltijdse hbo-opleiding waarvan de CROHO opleidingscode onder techniek of gezondheidszorg valt. Aan de hand van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt bepaald of u hiervoor in aanmerking komt.

Subsidie praktijkleren 2021–2022 aanvragen

Vanaf 2 juni tot en met 16 september 2022 vóór 17.00 uur kan een aanvraag worden ingediend voor leerlingen die zijn begeleid in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. U vraagt dus achteraf subsidie aan op basis van werkelijk gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Voor gegeven praktijkbegeleiding in een voorgaand schooljaar kunt u helaas geen aanvraag meer indienen.

Tijdig aanvragen zorgt voor een soepele verwerking van de digitale aanvraag. Een goede voorbereiding scheelt veel werk!

Voor wie?

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich op de volgende groepen:

  • Vmbo-leerlingen die een basisberoepsgericht leerwerktraject volgen (3e en 4e leerjaar);

  • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Let op: Een BOL-leerling komt hier niet voor in aanmerking;

  • Studenten die een duale of deeltijdopleiding volgen met opleidingsrichting techniek/landbouw en natuurlijke omgeving /gezondheidszorg, gedrag & maatschappij;

  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW;

  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;

  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (pro) zitten;

  • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

De voorwaarden

Uw bedrijf dient een erkend leerbedrijf te zijn. Tevens werkt de leerling op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding (mbo of hbo) is diplomagericht en de opleiding is opgenomen in het Crebo- of Croho-register van DUO. U voert een inzichtelijke administratie waaruit de aanwezigheid van de leerling blijkt en inzichtelijk is dat begeleiding heeft plaatsgevonden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Baker Tilly verzorgt voor u de aanvraag. Daarnaast toetsen wij of uw administratie voldoet aan de vereisten van de Subsidieregeling praktijkleren. Op deze manier loopt u geen risico dat u na een controle de subsidiegelden onverwacht moet terugbetalen.

Prijs

De vaste prijs per leerling voor de subsidie aanvraag voor bovengenoemde werkzaamheden (aanvraag, begeleiding, monitoring, toetsing) bedraagt € 325 (exclusief btw) voor een (zo goed als) compleet dossier. Indien u hulp nodig heeft bij de opzet van de administratie kunnen wij u helpen middels templates en telefonische uitleg. In dit geval bedraagt de prijs € 425 (exclusief btw). U kunt uiterlijk 1 augustus 2022 laten weten dat u de aanvraag door ons wilt laten uitvoeren. De documentatie dient uiterlijk 20 augustus 2022 bij ons te worden aangeleverd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren en hoe u voor uw organisatie hiervan kunt profiteren? Neemt u dan contact op met de HR consultants van Baker Tilly via [email protected].

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief