Skip to content

Hoge Raad doet uitspraak over btw-heffing privégebruik auto van de zaak

Gepubliceerd op: 05 mei 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Op 21 april jl. heeft de Hoge Raad vier arresten gewezen over de btw-heffing voor privégebruik van een (bestel)auto van de zaak. De Hoge Raad verklaarde in twee zaken alle klachten ongegrond. De andere twee zaken verwees de Hoge Raad voor nader onderzoek naar Gerechtshof ’s-Hertogenbosch om de omvang van het privégebruik vast te stellen. We lichten graag toe welk gevolg deze arresten hebben en of u er van kunt profiteren.

Btw-heffing privégebruik auto van de zaak sinds 1 juli 2011

Sinds 1 juli 2011 wordt het privégebruik van de auto van de zaak belast als fictieve dienst voor de btw. Indien de berijder geen kilometeradministratie bijhoudt, kan gebruik worden gemaakt van de forfaitaire berekeningsmethode voor het vaststellen van de verschuldigde btw voor het privégebruik. Het forfait houdt in dat btw wordt berekend over 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) van de auto. Goedgekeurd is dat deze heffing jaarlijks in de laatste btw-aangifte wordt opgenomen.

Omvang privégebruik auto van de zaak

In de procedures stond de regeling, zoals die per 1 juli 2011 geldt, ter discussie. Kort gezegd oordeelde de Hoge Raad dat de nieuwe regeling op alle punten geldend is. Het forfait is toegestaan.

Echter, de Hoge Raad geeft aan dat van het forfait kan worden afgeweken en de btw-heffing voor het privégebruik mag beperken indien de belastingplichtige kan aantonen dat door gebruik van het forfait meer btw is betaald dan op grond van het werkelijke privégebruik verschuldigd zou zijn. Met andere woorden: indien de btw op de werkelijke kosten van het privégebruik minder is dan 2,7% van de cataloguswaarde, dan mag de ondernemer dit btw bedrag van de werkelijke kosten hanteren.

De omvang van het privégebruik moet in beginsel worden bepaald op basis van de werkelijke verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Wanneer concrete gegevens (bijvoorbeeld een kilometeradministratie) ontbreken om die werkelijke verhouding te bepalen, moet de omvang van het privégebruik worden bepaald op basis van een redelijke schatting. Bij het maken van een dergelijke schatting moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, zoals de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen die onderneming bruikbaar is en de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt. Statistische gegevens kunnen hieraan richting geven.

Reactie Belastingdienst

Recent heeft de staatssecretaris van Financiën de bezwaren tegen de heffing voor het privégebruik van de auto aangewezen als massaal bezwaar. De Belastingdienst bestudeert nu de arresten en zal de gevolgen voor de afhandeling van het collectief bezwaar binnen zes weken na de definitieve uitspraak bepalen. Het is nog niet duidelijk of de Belastingdienst hiermee wacht tot de uitkomst van de procedure bij het Gerechtshof bekend is. De Belastingdienst zal in ieder geval op enig moment duidelijkheid verschaffen over de te volgen procedure voor de openstaande bezwaren. Wij verwachten dat u dan alsnog de kans krijgt om de omvang van het privégebruik met gegevens te onderbouwen.

Acties

In beginsel zal het forfait (2,7% van de cataloguswaarde) de basis zijn voor de berekening van de btw-heffing voor privégebruik van een auto.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de btw-aangiften waarin het privégebruik van de auto is opgenomen? Dan kunt u gegevens verzamelen waaruit blijkt dat toepassing van het forfait leidt tot een te hoog btw-bedrag. De verzamelde gegevens moeten een redelijke schatting geven van de omvang van het privégebruik versus het zakelijke gebruik. Bij afwezigheid van een kilometeradministratie, zullen hiervoor andere gegevens moeten worden gebruikt. Wij verwachten dat dit met name interessant zal zijn voor auto’s waarmee veel zakelijke kilometers worden gemaakt. Let hierbij op dat woon-werkverkeer voor de btw-heffing als privégebruik wordt aangemerkt.

Wilt u meer informatie of van gedachten wisselen of de uitspraak van de Hoge Raad voor uw situatie gunstig kan zijn? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baker Tilly of met een adviseur van de btw-adviesgroep.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief