Skip to content
Foto van persoon die schrijft

UBO-register: tijdelijk geen inzage, maar registreren blijft verplicht

Gepubliceerd op: 09 december 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
In 2020 is het UBO-register voor juridische entiteiten ingevoerd. In dit register moet elke vennootschap of andere organisatie haar uiteindelijk belanghebbende(n) (ultimate beneficial owner of ‘UBO’) registreren. Het UBO-register heeft als doel het voorkomen van criminele activiteiten en zou moeten helpen bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Onlangs heeft de minister van Financiën aangekondigd dat het UBO-register tijdelijk stopt met informatieverstrekkingen, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Uitspraak HvJ EU

Recentelijk oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie over het Luxemburgse UBO-register. De informatie in het Luxemburgse UBO-register was toegankelijk voor derden. Daarmee werd volgens het Hof een inbreuk gepleegd op grondrechten zoals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. De regels over inzage door derden in de Europese anti-witwasrichtlijn, waarop de Luxemburgse regeling gestoeld is, waren naar het oordeel van het Hof van Justitie onvoldoende onderbouwd en vormden geen rechtvaardiging voor deze inbreuk.

Inzage tijdelijk niet mogelijk

Hoewel het Nederlandse UBO-register niet volledig overeenkomt met het Luxemburgse UBO-register is de mogelijkheid tot inzage in het UBO-register in Nederland voorlopig stilgelegd. De overheid gaat nu analyseren wat de impact van deze uitspraak is op de Nederlandse situatie en of er wellicht wijzigingen met betrekking tot bijvoorbeeld het inzagerecht noodzakelijk zijn.

Registratie blijft verplicht

Hoewel de inzage in het UBO-register tijdelijk niet meer mogelijk is, blijft de verplichting om de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie te registreren onverkort van kracht. Ook wijzigingen met betrekking tot de UBO(‘s) moeten gemeld worden, en wel binnen 7 dagen nadat de wijziging plaatsvindt.

Voor organisaties opgericht ná 27 september 2020 wordt de registratie geregeld bij oprichting. Organisaties opgericht tot en met 27 september 2020 moeten zélf actie ondernemen. Die registratie had uiterlijk 27 maart 2022 afgerond moeten zijn. Mocht u de UBO(’s) nog niet hebben geregistreerd, neem dan onmiddellijk actie. Let op: het niet tijdig inschrijven van de UBO(‘s) kan leiden tot een boete van € 22.500 of een dwangsom.

Vragen?

Vooralsnog heeft het tijdelijk stilleggen van de informatieverstrekking uit het UBO-register geen gevolgen voor de UBO zelf. Registreren blijft verplicht, en ook de verplichting om wijzigingen met betrekking tot de UBO (tijdig!) te melden, blijft van kracht.

Heeft u vragen over het tijdelijk stilleggen van de informatieverstrekking? Of wilt u meer weten over het UBO-register voor juridische entiteiten? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief