Diensten

U zoekt een professionele en betrokken partij om mee samen te werken. Kies voor Baker Tilly als het gaat om uw financiële administratie, het samenstellen van uw jaarrekening en advies over uw bedrijfsvoering. Onze ervaren adviseurs staan letterlijk naast u om te helpen de koers van uw onderneming te bepalen.

Diensten.jpg
Audit.jpg

Audit

U, uw stakeholders en de maatschappij willen zekerheid als het gaat om uw cijfers. Een audit brengt die zekerheid. Tijdens een audit wordt gekeken of de bedrijfsprocessen en ondersteunende IT systemen in uw organisatie betrouwbare (financiële) gegevens produceren. Deze gegevens vormen de basis voor de jaarrekening of de subsidie-verantwoording. Een auditor controleert achteraf, en vaak meerdere keren per jaar, uw bedrijfsprocessen.

Lees meer
Belastingadvies.jpg

Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Het regelen van uw belastingzaken kan daardoor voor u een grote uitdaging worden. Met onze kennis, ervaring en marktinzicht helpen wij u en uw onderneming een fiscaal goede koers te varen. Onze belastingadviseurs adviseren u over de mogelijkheden die fiscale wetten en regels u bieden, met inachtneming van onze maatschappelijke rol.

Lees meer
MKB-Accountancy-&-Advies.jpg

MKB Accountancy & Advies

U staat aan het roer van een mkb-bedrijf. Dat betekent doorlopend keuzes maken over uw business model, personeel, investeren of een fusie/overname. U krijgt een vaste sparring partner, die u helpt deze keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers. Onze accountants kennen hun vak en uw regio én investeren in een uitstekende vertrouwensrelatie met u als klant. Zij werken met trots voor Baker Tilly: een professioneel (inter)nationaal accountantskantoor met adviseurs in alle gewenste disciplines. Zo krijgt u kwaliteit en onafhankelijkheid, maar dan wel persoonlijk, dichtbij, toegankelijk én vertrouwd.

Lees meer
Btw-advies en compliance - hoofdafbeelding.jpg

Btw-advies en compliance

De heffing van belastingen verschuift steeds meer van de directe naar indirecte belastingen, waaronder btw. Bedrijven en organisaties krijgen hierdoor steeds meer te maken met (complexe) btw-vraagstukken. De geldende btw wet- en regelgeving in Nederland en in de Europese Unie verandert constant. Daarnaast is er veel jurisprudentie op zowel nationaal als internationaal niveau inzake btw. Het is daarom belangrijk om regelmatig de btw-positie van uw onderneming onder de loep te nemen en na te gaan of uw onderneming nog aan die veranderende regels voldoet. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om de positie van uw onderneming verder te optimaliseren, denk hierbij aan het op een efficiënte manier inrichten van uw supply chain. Graag zijn wij u daarbij van dienst.

Lees meer
Corporate Finance | Baker Tilly

Corporate Finance

In elke onderneming zijn groei en continuïteit centrale thema’s. Of het nu gaat om een bedrijf overnemen of een bedrijf verkopen, de financiering van groei of de verdeling van aandelen/aandeelhouders te wijzigen. Veelal is er dan een waardebepaling nodig en/of een boekenonderzoek (due diligence). Onze begeleiding bij elk van deze Corporate Finance vragen is inhoudelijk sterk en altijd gericht op een maximaal rendement voor u als opdrachtgever. Een zakelijke, gestructureerde aanpak met focus op vertrouwen en oog voor de belangen van de verschillende (internationale) partijen aan tafel.

Lees meer
Employment Advisory.jpg

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Als werkgever én ondernemer focust u op de toekomst, op de snel veranderende wereld en daarmee veranderende behoeften van klanten. Wij geloven dat het succes van uw organisatie mede wordt bepaald door een duidelijke visie op het personeelsbeleid. Waarmee u in deze dynamische omgeving het onderscheid kunt maken.

Lees meer
ESG Baker Tilly

Environmental, Social & Governance (ESG)

Om toekomstbestendig en relevant te zijn, moet uw onderneming duurzaam en maatschappelijk verantwoord acteren om impact te (blijven) maken. Door nu te investeren in een duurzame-, sociale en bestuurlijk verantwoorde (ESG) strategie kiest u ervoor uw onderneming op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen, passend bij uw DNA en visie. Hiermee creëert u blijvend een positieve impact op de wereld om u heen. Wij doorlopen het ESG strategieproces graag met u samen, van visie tot uitvoering.

Lees meer
Gebiedsontwikkeling & Vastgoed.jpg

Gebiedsontwikkeling & Vastgoed

Baker Tilly is de allround adviseur gebiedsontwikkeling en vastgoed. Het team van Gebiedsontwikkeling & Vastgoed ondersteunt bij de ontwikkelstrategie, financiële regie en kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. Ook ondersteunen wij organisaties bij onafhankelijke analyses van vastgoedwaarderingen en grondexploitaties. Complexe business cases over verkoop, verhuur, renovatie of nieuwbouw worden in een handomdraai inzichtelijk gemaakt. Inclusief kansen en risico’s. Wij bieden een breed dienstenpakket, waardoor uiteenlopende organisaties bediend kunnen worden: overheidsinstanties, ontwikkelaars, beleggers, zorginstellingen, woningcorporaties en mkb ondernemingen.

Lees meer
Interim Financials.jpg

Interim Financials

Wij zijn er ook voor organisaties die tijdelijk extra mankracht kunnen gebruiken. En voor professionals die graag bij organisaties op interim basis aan de slag willen gaan. Wij beschikken over een landelijk dekking en over een groot netwerk van interim professionals, zowel intern als extern. Deze professionals hebben meerdere jaren ervaring in de financiële dienstverlening en ondersteunen graag op interim basis bij uw organisatie.

Lees meer
IT Advisory.jpg

IT Advisory

ICT is onmisbaar geworden voor elke onderneming. Bovendien wordt door technologie steeds meer data gegenereerd. Dit introduceert risico’s én kansen voor uw organisatie. Voor een toekomstvaste organisatie moeten deze risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van operationele bedrijfsvoering, cybersecurity of privacy. Indien u een serviceorganisatie bent, wilt u deze kwaliteit bovendien aantoonbaar maken richting uw klanten. Voor een innovatieve en efficiënte organisatie is het bovendien zaak de aanwezige kansen te benutten. Bijvoorbeeld op het gebied van het (beter) uitnutten van data of van moderne en nieuwe technologie.

Lees meer
Legal Advisory

Legal Advisory

Bij iedere beslissing spelen de juridische overwegingen een rol. Dan wilt u snel en hoogwaardig juridisch advies. Bij ons krijgt u hoge kwaliteit en onafhankelijkheid, maar dan persoonlijk en pragmatisch. Bovendien schakelen wij snel met ervaren collega’s uit andere disciplines, waaronder (corporate) finance, tax, audit en accountancy. Voor internationale vraagstukken betrekken wij onze collega’s in de betreffende landen. Zo combineren wij de vaardigheden van de traditionele advocatuur met alle aspecten van het ondernemerschap, waardoor wij uw partner zijn bij ieder juridisch vraagstuk.

Lees meer
Online dienstverlening.jpg

Online dienstverlening

De wereld om ons heen verandert en de manier waarop u uw administratie doet verandert mee. Baker Tilly biedt een uitgebreid palet aan online dienstverlening aan waardoor het voeren van een up-to-date administratie voor iedereen is weggelegd. U bepaalt zelf welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden en wat u zelf wilt doen.

Lees meer