Skip to content

De MDIEU-subsidie stimuleert een gemotiveerde, gezonde en productieve werkomgeving. MDIEU staat voor ‘Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden’. De MDIEU-regeling is met name interessant voor organisaties (die niet in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie), met meer dan 250 FTE in dienst en met een omzet hoger dan 50 miljoen euro, of een balanstotaal hoger dan 47 miljoen euro. Via de MDIEU-regeling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten, of om mensen met zwaar werk eerder te kunnen laten stoppen. Het subsidiebedrag is minimaal € 75.000 en maximaal 50% van de projectkosten.

Grijp uw kans en laat deze subsidie niet aan u voorbijgaan: Baker Tilly helpt u graag met de subsidieaanvraag. Samen gaan we voor een succesvol subsidieproject!

Aanvraagtermijn MDIEU-subsidie

Op maandag 2 september om 09:00 uur moet de aanvraag ingediend worden. Dit zal – zoals het er nu naar uitziet – de laatste keer zijn dat een MDIEU-subsidie kan worden aangevraagd!

Tip! Bent u een mkb-bedrijf? Dan komt u wellicht ook in aanmerking voor de SLIM-subsidie .

Stappenplan aanvragen MDIEU-subsidie

 • Stap 1: Bedrijfsanalyse

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? Dan is de eerste stap het maken van een bedrijfsanalyse. De bedrijfsanalyse is een belangrijk middel om inhoud te geven aan het verplichte activiteitenplan. Advies is om hier snel mee te beginnen. De specialisten van Baker Tilly kunnen deze bedrijfsanalyse voor u uitvoeren of u ondersteunen bij het uitvoeren hiervan. De kosten van de bedrijfsanalyse zijn subsidiabel tot een bedrag van €5.000.

 • Stap 2: Subsidieaanvraag voor een activiteitenplan

Onze specialisten nemen u graag werk uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming. Zo kunnen wij het projectplan schrijven en u begeleiden in de uitvoering van het project of de gehele projectuitvoering voor onze rekening nemen.  Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met onze samenwerkingspartner die u ontzorgt van aanvraag tot verantwoording.

Doe de MDIEU-check!

Bekijk snel of u in aanmerking komt voor de MDIEU-subsidie met de MDIEU-check. Het invullen kost u ongeveer 5 minuten. Wij analyseren de door u ingevoerde informatie en nemen vrijblijvend contact met u op om u te informeren over de uitkomst en de mogelijkheden voor uw onderneming.

Vul hier de MDIEU-check in

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Letterlijk betekent het dat iemand beschikbaar is om iets te doen. In het werkende leven ligt de focus van duurzame inzetbaarheid vooral op:

 • de arbeidsomstandigheden waarin het werk wordt verricht (gezond, veilig en vitaal);

 • de persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van werkenden;

 • het bevorderen van bewustwording bij werkenden (eigen regie op de loopbaan);

 • het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.

Voorbeelden van gesubsidieerde MDIEU-projecten

 • Gezond, veilig en vitaal werken

Ontwikkelen van een vitaliteitsprogramma met o.a. health-checks, stressregulering, voedings- en beweegadvies, bijvoorbeeld: een meerjarig vitaliteitsprogramma dat zich richt op bewustwording, cultuur en gedrag.

 • Persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmobiliteit

Programma’s ontwikkelen voor onboarding, stageplaatsen, trainee-ships, een buddy systeem, leermeesters en mentorschap.

 • Bewustwording (eigen regie op de loopbaan)

Het faciliteren van ontwikkelgesprekken en ontmoetingen voor medewerkers. Denk aan coaching om te kunnen groeien in het werk, of een loopbaancafé met praktische handvatten voor het vergroten van de eigen regie.

 • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap

Een congres, symposium, praktijk- en/of themadagen organiseren met als doel: goed werkgeverschap promoten, bijvoorbeeld: HR-themadagen.

 • Eerder stoppen met werken

Het faciliteren van vroegtijdig stoppen voor werknemers met fysiek belastende taken met bijvoorbeeld een ‘Programma eerder stoppen met werken’.

Onze specialisten helpen u graag!

Een goede voorbereiding is het halve werk én extra belangrijk, omdat u de meeste kans op toekenning van de MDIEU-subsidie maakt als de aanvraag in één keer goed en compleet wordt ingediend. Onze specialisten nemen u graag werk uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming. Zo kunnen wij het projectplan schrijven en u begeleiden in de uitvoering van het project of de gehele projectuitvoering voor onze rekening nemen. Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met onze samenwerkingspartner die u ontzorgt van aanvraag tot verantwoording.

Het laatste nieuws

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief