Vastgoed bij woningcorporaties

Gebiedsontwikkeling & Vastgoed - Woningcorporaties.jpg

Als woningcorporatie doet u meer dan alleen het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. U sloopt bezit en bouwt nieuwe, duurzame woningen daarvoor terug. Maar ook het huidige bezit moet verduurzaamd worden. En jaarlijks wordt het bezit getaxeerd, maar waar dient u op te letten? Wij kunnen u hierin adviseren.

Duurzaamheidsopgave

Woningcorporaties hebben afgesproken dat hun woningvoorraad in 2021 op gemiddeld label B zit en dat in 2050 alle woningen CO₂-neutraal zijn. Een gigantische opgave! Woningcorporaties en vastgoedbeheerders worstelen met de uitdaging van het betaalbaar houden van woningen en het investeren in toekomstbestendig vastgoed. Wij ondersteunen u graag bij het concreet maken van de duurzaamheidsopgave door het uitwerken van  de business case en scenario’s.

Doorlichting vastgoedportefeuille met het driekamermodel

Wilt u als woningcorporatie uw maatschappelijke prestaties verbeteren én dit beter zichtbaar maken? Oftewel, uw legitimiteit versterken? Een instrument dat u kunt inzetten, is het driekamermodel. Het doel van dit model is transparant te maken hoeveel middelen een corporatie uitgeeft aan verschillende maatschappelijke doelen. Voor voornamelijk de wat kleine woningcorporaties kan de toepassing van het driekamermodel een uitdaging zijn. Met ondersteuning van Baker Tilly kunt u het model in de praktijk toepassen. Zo kunt u, als woningcorporatie, beter onderbouwde keuzes maken over de vastgoedportefeuille. Met een balans tussen financiële én maatschappelijke waarden.

Taxatieprotocol

Naast grond- en/of vastgoedontwikkeling in het algemeen komt er meer bij kijken voor woningcorporaties. Zo bent u verplicht de marktwaarde van het in exploitatie zijnde vastgoed te bepalen ten behoeve van de jaarrekening. Maar hoe stuurt u als woningcorporatie het taxatieproces aan? Er kunnen bij u vragen spelen als: hoe geeft u het proces over meerdere jaren vorm? Hoe zorgt u voor goede verschillenverklaringen van de waardeontwikkeling van jaar op jaar? Een helder taxatieprotocol is hierbij een praktisch hulpmiddel. Net zo belangrijk is een goed samenspel tussen de corporatie, de externe taxateur en de controlerend accountant is van belang. Baker Tilly ondersteunt corporaties bij het uitwerken van het taxatieprotocol en het inrichten van een soepel, jaarlijks taxatieproces.

Adviseur bij vastgoedontwikkeling

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw zitten uiteraard meerdere partijen aan tafel met de corporatie, zoals gemeenten, zorgpartijen, ontwikkelaars en beleggers. Wij ondersteunen u in de rol van adviseur vastgoedontwikkeling, door o.a.de verschillende, betrokken partijen bij elkaar te brengen. Wij ondersteunen u, zowel bij het uitwerken van de ontwikkelstrategie en de financiële kaders, als met praktische ondersteuning gedurende de uitvoering met verslaglegging, afspraken-bewaking, en actueel houden van de planning.

Contact

Is verduurzaming vastgoed voor u een uitdaging? Heeft u het driekamermodel nog niet toegepast? Of kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het opzetten van een taxatieprotocol? De adviseurs van Gebiedsontwikkeling & Vastgoed staan voor u klaar. Neem dan vrijblijvend contact op.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over vastgoed bij woningscorporaties? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Rob Simons
Rob Simons Sr. Consultant Real Estate T: 06 52 76 56 10