Klant- en medewerkertevredenheid

Over ons - Kwaliteit - Klant en medewerkerstevredenheid

Meten is weten, en weten is kunnen verbeteren. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten en collega’s.

Klanttevredenheid

Sinds september 2017 voeren wij klanttevredenheidsonderzoek uit aan de hand van de Net Promotor Score (NPS). De NPS bestaat uit één simpele vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat u Baker Tilly aanbeveelt in uw netwerk?”. Daarop kan de klant met een cijfer van 1 t/m 10 antwoorden. Tevreden klanten, ook wel Promotors, geven een 9 of 10. Ontevreden klanten, ook wel Detractors, geven een aanbevelingscijfer van 1 t/m 6. Daar tussenin zitten de klanten, die een cijfer van 7 of 8 geven; deze klanten worden Passives genoemd. De NPS score is het percentage tevreden klanten min het percentage ontevreden klanten.

    Nov 2020 Okt 2019 Apr 2019 Okt 2018 Mrt 2018 Sept 2017
Gemiddeld aanbevelingscijfer 7,73 8,07 7,95 7,83 7,91 7,94
NPS Score 13,2% 26,2% 23,3% 17,3% 22,6%  20,2%

In het rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin 53 door de sector zelf voorgestelde maatregelen ter versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. Baker Tilly onderschrijft de maatregelen in het rapport en heeft de implementatie daarvan met kracht en voortvarendheid ter hand genomen. De actuele stand van zaken is te vinden in de Monitor Publiek Belang op de website van de NBA.

Medewerkertevredenheid

Onze kernwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ in 2015, 2017 en 2019 is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe wij u hierbij kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.