Klant- en medewerkertevredenheid

Over ons - Kwaliteit - Klant en medewerkerstevredenheid

Meten is weten, en weten is kunnen verbeteren. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten en collega’s.

Klanttevredenheid

Elk jaar voert Baker Tilly klanttevredenheidsonderzoek uit aan de hand van de Net Promotor Score (NPS). De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke KPI voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten zijn. Centraal staat de vraag hoe waarschijnlijk het is dat klanten Baker Tilly aanbevelen in hun netwerk. Om deze Net Promoter Score te kunnen vaststellen, wordt een simpele vraag aan klanten gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product/dienst zou aanraden aan bekenden/partners?” Het antwoord hierop is een getal van 0 t/m 10.

Antwoorden worden ingedeeld in drie groepen: detractors (cijfer 0 t/m 6), passives (cijfer 7 en 8) en promotors (cijfer 9 en 10). De NPS score wordt berekend  door het percentage promoters te verminderen met het percentage detractors. De uitkomst wordt weergegeven als een geheel getal en kan liggen tussen de -100 en +100.

    Nov 2020 Okt 2019 Apr 2019 Okt 2018 Mrt 2018 Sept 2017
Gemiddeld aanbevelingscijfer 7,73 8,07 7,95 7,83 7,91 7,94
NPS Score +13 +26 +23 +17 +23  +20

Medewerkertevredenheid

Onze kernwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ in 2015, 2017, 2019 en 2021 is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe wij u hierbij kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.