Transparantieverslag

Over ons - Kwaliteit - Transparantieverslag

Kwaliteit is het fundament van onze organisatie. Daarom geven wij u in het Transparantieverslag inzicht in de manier waarop wij onze kwaliteit beheersen. U leest in dit verslag ook meer over onze organisatiestructuur en het netwerk waarvan wij deel uitmaken (zowel nationaal als internationaal). Onze financiële prestaties vindt u in het jaarverslag.

De snelheid van de hervormingen van de accountancysector moet omhoog, benadrukte minister Hoekstra bij de Accountantsdag van de NBA in november 2018. Aan de hand van 53 verbetervoorstellen van de NBA werkt de sector sinds 2014 aan het fundamenteel veranderen van de kwaliteit van de wettelijke controles. Inmiddels is duidelijk dat er meer moet gebeuren en dit vereist volgens de minister meer zelfsturing óf meer regelgeving. Met het ‘Now, for tomorrow 2019’-transformatieprogramma zet Baker Tilly nadrukkelijk in op het eerste. De ingezette route is gericht op ‘verandering in verbinding’. Ofwel: change samen benaderen als constante kans om te verbeteren.

Wie vertrouwen wil toevoegen, moet aan de verwachtingen van alle betrokken stakeholders voldoen. Ethische grenzen bewaken is hier onlosmakelijk mee verbonden. Dilemma’s afwegen en - ook als het spannend wordt - de juiste dingen blijven doen. Om zekerheid over ondernemingen te verschaffen, moeten we bovendien hun toekomst kunnen beoordelen met innovaties zoals data-analyse en data science. De afgelopen jaren is meer dan eens gebleken hoe complex deze uitdagingen zijn.

Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van onze in- en externe reviews, onze oorzakenanalyses en gesprekken met de Raad van Commissarissen en de AFM hebben we in 2018 gezamenlijk ons kwaliteitsverbeterplan herijkt. De uitkomst is het Programma 2019 – Now, for tomorrow. Een plan dat inzet op het versnellen en verdiepen van verandering. Dit met kwaliteit als fundamentele waarde en het publiek belang als centraal uitgangspunt.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit de inleiding van ons transparantieverslag 2018. De volledige versie, en transparantieverslagen van voorgaande jaren, treft u hieronder aan.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.