Bestuur

Over ons - Structuur en cijfers - Bestuur

Het bestuur van Baker Tilly draagt zorg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur waarin het publiek belang van de accountantsfunctie voorop staat. Het bestuur bestaat uit drie leden en één voorzitter. Het bestuur wordt steeds benoemd voor een periode van drie jaar.

  • Marcel Huisman is sinds 2006, als partner registeraccountant op de vestiging Nijmegen, verbonden aan Baker Tilly.
  • Erik Moens is sinds 2008, als partner registeraccountant op de vestiging Amsterdam, verbonden aan Baker Tilly. Erik is sinds 1 juli 2019 bestuurslid van Baker Tilly. Per oktober 2019 is hij benoemd in de Board of Directors van Baker Tilly International.
  • Ronald Houtveen is sinds 2018 aan Baker Tilly verbonden. Ronald is sinds 1 mei 2019 bestuurslid van Baker Tilly.
  • Marco Hoeks is sinds 2011, als fiscaal partner, verbonden aan Baker Tilly. Vanaf 1 juli 2020 is hij bestuurslid.┬áMarco blijft, naast zijn werk als bestuurslid, de rol van voorzitter van de kennisgroep vennootschapsbelasting overheid vervullen.

Bestuursleden

Erik Moens.jpg
Erik Moens, bestuurslid T: 06 13 17 88 67
Ronald-Houtveen.jpg
Ronald Houtveen, bestuurslid
marco hoeks.jpg
Marco Hoeks, bestuurslid T: 06 13 97 16 30