Bestuur

Over ons - Structuur en cijfers - Bestuur

Het bestuur van Baker Tilly draagt zorg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur waarin het publiek belang van de accountantsfunctie voorop staat. Het bestuur bestaat uit twee leden en één voorzitter. Bestuursleden worden steeds benoemd voor een periode van drie jaar.

  • Ronald Hoeksel is sinds 2007, als partner registeraccountant op de vestiging Zwolle, verbonden aan Baker Tilly. Ronald is per 1 januari 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter.

  • Erik Moens is sinds 2008, als partner registeraccountant op de vestiging Amsterdam, verbonden aan Baker Tilly. Erik trad op 1 juli 2019 toe tot het bestuur van Baker Tilly. Zijn tweede bestuurstermijn is ingegaan op 1 juli 2022. Erik is sinds oktober 2019 lid van de Board of Directors van Baker Tilly International.

  • Ronald Houtveen is sinds 2018 aan Baker Tilly verbonden. Ronald is sinds april 2019 bestuurslid van Baker Tilly. In april 2022 is zijn tweede bestuurstermijn ingegaan.

Bestuursleden

Erik Moens.jpg
Erik Moens, bestuurslid T: 06 13 17 88 67
Ronald Houtveen
Ronald Houtveen, bestuurslid