Jaarverslag

Over ons - Structuur en cijfers - Jaarverslag

In 2018 hebben we solide resultaten behaald. De omzet bedroeg € 100,3 miljoen en het gemiddelde aantal medewerkers groeide naar 892. Vanuit deze sterke basis blijven we doorlopend investeren in kwaliteit, kennis en innovatieve hulpmiddelen zoals data-analyse voor onze accountancy-, fiscale en adviesdiensten. Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de dienstverlening, organisatie en processen verder te verbeteren. Hiervoor hebben we in 2018 een ingrijpende transformatie voorbereid.

Baker Tilly Berk is sinds december 2018 Baker Tilly. Met de nieuwe naam en een bijpassende tagline benadrukken we wie we willen zijn: een toekomstgerichte organisatie die organisaties en medewerkers laat groeien. En die vandaag de kansen grijpt die ons, onze mensen en onze klanten morgen succesvol maken. Integer, objectief en transparant. Dit met ons menselijk en intellectueel kapitaal als het fundament van een effectief lerende en verbeterende organisatie.

Naast een sterk merk, lerend vermogen en innovatiekracht bouwen we hard aan onze maatschappelijke relevantie. We leven de eisen van de wet- en regelgeving en de gemeenschappelijke gedragsregels van de beroepsgroep na en nemen verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat onze beroepsgroep nadrukkelijker aandacht moet besteden aan de verwachtingen van de maatschappij. Ook dienen we voortdurend rekenschap te geven van onze rol en meerwaarde. En dat is goed, want het houdt ons scherp.

Sinds het NBA-rapport van 2014 In het Publiek Belang hebben we veel verbeteringen gerealiseerd. Hierop is in 2018 voortgebouwd. Het door de AFM in 2017 uitgebrachte rapport over de kwaliteit van OOB-accountantsorganisaties (onderzoeksperiode tot najaar 2016) laat zien dat we op verschillende gebieden nog kunnen verbeteren. Natuurlijk hebben wij na het onderzoek niet stilgezeten, maar nog niet alle gesignaleerde aandachtspunten zijn opgelost.

Om onze verandersnelheid te intensiveren, hebben we in 2018 het Programma 2019 – Now, for tomorrow in de steigers gezet. Hiermee willen we kwaliteitsbeheersing als continu proces in onze systemen, werkwijze en cultuur verankeren. Het programma houdt rekening met de mondelinge terugkoppeling die we van de AFM kregen op het in 2018 uitgevoerde onderzoek van de vijf ‘non-big-4’ OOB-accountantsorganisaties op elementen uit het kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing, de kwaliteit van wettelijke controles en de voortgang van de borging van de verandertrajecten over 2017 en 2018. Alle observaties zijn opgenomen in de brede aanpak van kwaliteitsverbetering waarin het verandertraject voorziet.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit ons Jaarverslag 2018. Het volledige jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.