Afvalinzameling en beheer openbare ruimte

Als bestuurder of toezichthouder van een organisatie die actief is op het gebied van afvalinzameling (en beheer openbare ruimte), staat u voor grote uitdagingen: enerzijds de stevige ambitie van VANG 2020 om 75% van het afval te scheiden en de hoeveelheid restafval per inwoner meer dan te halveren. Anderzijds hogere lasten als gevolg van het vervallen van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting. Hoe zorgt u dat u grip houdt op de impact van deze uitdagingen en de noodzakelijke transities die daarvan het gevolg zijn? Zeker bij een wijziging in de afrekeningssystematiek en/of het continueren van belaste activiteiten worden niet te onderschatten aanvullende eisen gesteld aan de interne controle binnen uw organisatie.

Afvalzinzameling en beheer openbare ruimte.jpg
Ontdek meer over Afvalinzameling en beheer openbare ruimte

De staatssecretaris heeft een stevige ambitie neergelegd met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG): 75% van het huishoudelijk afval moet in 2020 gescheiden worden en de hoeveelheid huishoudelijke restafval moet worden gereduceerd tot maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar. Dit is meer dan een halvering ten opzichte van de huidige hoeveelheid restafval per inwoner.

Met ingang van 1 januari 2016 is de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor overheidslichamen vervallen en zijn overheidsorganisaties die zich bezighouden met afvalinzameling vpb-plichtig. Dit houdt in dat zij vennootschapsbelasting (Vpb) af moeten dragen over winstgevende activiteiten, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Het betreft activiteiten waarvoor men zogezegd ‘door de ondernemingspoort gaat’. Dit kan een flinke financiële en administratieve impact hebben op uw organisatie.
Deze ontwikkelingen vragen om een transitie van huidige vormen van inzameling en scheiding naar nieuwe en om een andere structurering van activiteiten. Bijvoorbeeld door omgekeerd inzamelen en gedifferentieerde tarieven en/of door het afstoten of separeren van belaste activiteiten.

Wij kunnen u met bovenstaande kwesties helpen. Baker Tilly heeft veel en aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot organisaties die actief zijn op het gebied van afvalinzameling en het beheer van openbare ruimte. Deze kennis en ervaring hebben wij gebundeld in een multidisciplinair team, bestaande uit accountants, IT auditors/adviseurs en fiscaal adviseurs. Wij signaleren proactief sectorontwikkelingen en bespreken deze met u. Daarbij vertalen we ontwikkelingen gezamenlijk naar concrete en uitvoerbare aanbevelingen.

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over afvalinzameling en beheer openbare ruimte? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

marco hoeks.jpg
Marco Hoeks Partner tax advisory T: 06 13 97 16 30