Overheid

Als overheidsinstelling staat u ten dienste van de stad, de gemeenschap met haar inwoners, instellingen en bedrijven. Die verantwoordelijkheid maakt dat u publiek geld zo toekomstbestendig en effectief mogelijk wenst te besteden, om zoveel mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. Wij helpen u daar graag bij. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen wij u bij het werken aan uw opgaven en bij het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Met passie en toewijding, want wij hebben hart voor de overheid.

Overheid.jpg
Ontdek meer over Overheid
Overheid - Ruimte en vastgoed.jpg

Ruimte en vastgoed

Het voeren van (financiële) regie over ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed is de diepgewortelde basis van onze dienstverlening. Wij ondersteunen u graag bij projectinhoudelijke vraagstukken, bij beleids- en strategievragen, bij portefeuille- en programmamanagement, bij bedrijfsvoeringskwesties én bij organisatievraagstukken. De overheid kennen we door en door, maar we hebben ook ervaring aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Zo brengen we gemakkelijk alle belangen bij elkaar en bereiken we met u de beste resultaten.

Lees meer
Overheid - Sociaal domein.jpg

Sociaal domein

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden gekregen, die eerder bij het rijk waren belegd; op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp, participatie en zelfredzaamheid. Deze decentralisaties binnen het sociaal domein vragen van u als gemeente een andere manier van werken en een andere benadering van sociale dienstverlening en het ondersteunen van inwoners. Werkprocessen moesten worden heringericht, maar moeten soms ook weer worden aangepast op basis van ervaringen. Bovendien ontstaan er nog steeds nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en hun ketenpartners.

Lees meer
Overheid - Bedrijfsvoering.jpg

Bedrijfsvoering

De ruggengraat voor gemeentelijk functioneren is de bedrijfsvoering van de organisatie. Een solide basis is noodzakelijk voor het goed functioneren van de instelling naar burgers, ondernemers en toeristen toe, maar ook in relatie tot een veelvoud aan wettelijke taken. Een goed functionerende bedrijfsvoering biedt de mogelijkheid om de aandacht en tijd van bestuurders en ambtenaren te kunnen richten op beleid en uitvoering daarvan.

Lees meer
Overheid - Ensia informatiebeveiliging.jpg

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging gaat over het beveiligen van systemen en digitale informatie in uw organisatie. Helaas blijkt die beveiliging niet altijd (voldoende) op orde te zijn, waardoor het regelmatig misgaat. Bijna dagelijks leest u in de krant over cyberaanvallen of persoonsgegevens die op straat liggen. De overheid verwerkt veel gevoelige informatie, waardoor de aandacht voor informatieveiligheid van groot belang is. Met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gelden er vanaf 1 januari 2020 aangescherpte wettelijke normen voor informatiebeveiliging bij alle overheden. Gemeenten in het bijzonder moeten daarnaast ook verantwoording afleggen over informatiebeveiliging via ENSIA.

Lees meer
Overheid - Vennootschapsbelasting en overheindsondernemingen.jpg

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Hiermee is uw organisatie Vpb-plichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. Dat betekent onder andere dat u jaarlijks moet aantonen met welke activiteiten u geen onderneming drijft. Wellicht kan dit eenvoudiger door aan te tonen met welke activiteiten u wél een onderneming drijft.

Lees meer
Overheid - Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb.jpg

Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb

Bij de beoordeling van de Vpb-positie van uw gemeente zal bijzondere aandacht uitgaan naar het grondbedrijf. Niet in de laatste plaats omdat de financiële belangen rondom het grondbedrijf van groot belang zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat de fiscale interpretatie van de cijfers van het grondbedrijf sterk kunnen afwijken van wat u bedrijfseconomisch gewend bent. Voor u en uw organisatie is het dan ook belangrijk grip te krijgen en te houden op de Vpb-positie van het grondbedrijf.

Lees meer
Overheid - Trainingen vpb.jpg

Trainingen Vpb

Als overheidsinstelling bent u in beginsel verplicht aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) te doen t.a.v. activiteiten die voor de Vpb kwalificeren als onderneming. Hoe ziet die verplichting er uit, hoe beoordeelt u welke activiteiten hiervoor kwalificeren en welke vrijstellingen er voor uw gemeente gelden. En wat is de financiële impact van de vennootschapsbelasting en hoe beïnvloedt die uw begroting en jaarrekening? Wij bieden u een trainingsprogramma aan waarin we u persoonlijk helpen met en adviseren over de vennootschapsbelasting voor uw gemeente.

Lees meer
Overheid - De overheid en btw.jpg

De overheid en btw

Als overheidsinstelling bent u zowel belastingheffer als belastingbetaler. Overal in uw organisatie is btw-heffing aan de orde. Het is steeds de vraag of inkomsten wel of niet belast zijn met btw en of de btw op inkopen aftrekbaar is. Bij gemeenten en provincies speelt bovendien het btw-compensatiefonds. Wij helpen u meer grip te krijgen op de btw-processen en de btw in reguliere bedrijfsprocessen te borgen.

Lees meer
Overheid - Transitiescan jeugdzorg gemeenten.jpg

Transitiescan Jeugdzorg gemeenten

De transities van de jeugdzorg en de Wmo hebben in 2015 voor flinke uitdagingen gezorgd voor u als gemeente. Er is veel in gang gezet en geleerd, maar er zal ook nog veel moeten gebeuren om echt ‘in control’ te komen en te borgen dat er sprake is van een efficiënt en effectief verwerkingsproces. Er liggen immers nog flinke uitdagingen voor gemeenten.

Lees meer
IT Advisory - Robotic Process Automation

RPA

Het aan elkaar koppelen van gegevens uit verschillende systemen en het uitvoeren van simpele, repetitieve, digitale handelingen kan veel schaarse tijd van uw professionals kosten. Robotic process automation (RPA) is dé oplossing voor dit probleem, zonder direct te investeren in complexe automatisering. RPA biedt een snelle, tactische tussenoplossing voor het automatiseren van repetitief handmatig werk, alvorens (eventueel) over te stappen op structurele automatisering.

Lees meer

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over overheid? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.