In control op digitalisering overheid

Overheid - Bedrijfsvoering - In control op digitalisering.jpg

De gemeentelijke begroting is omvangrijk. Niet alleen in bedragen, maar vooral in diversiteit van taakvelden en processen. Het is een hele klus om de bedrijfsvoering op orde te brengen en te houden. Zeker in tijden van nieuwe taken, economische conjunctuur-veranderingen en demografische ontwikkelingen. Om goed te kunnen sturen op beleid en inhoud is een adequate organisatie en betrouwbare informatievoorziening van groot belang. De vraagstukken op het terrein van uw bedrijfsvoering kunnen legio zijn. Een juiste mix van bewezen concepten en maatwerk voor uw organisatie helpen u om verder in control te komen.

Collegemededeling rechtmatigheid

Gedurende het jaar wilt u zekerheid hebben over de kwaliteit van interne financiële-, sturings- en verantwoordingsinformatie. Het college moet immers kunnen voldoen aan ‘interne controle’ verplichtingen en op termijn een onderbouwde bestuursverklaring over rechtmatigheid kunnen geven aan de raad. Bent u in control? Wat moet u nog doen om zo’n rechtmatigheidsverklaring te kunnen geven? Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat uw inkoop- en facturatieproces op orde is en dat u uw contracten en overeenkomsten met leveranciers op een doeltreffende manier beheerd. Wij helpen u om uw processen en IC-functie daarop in te richten. Wij beoordelen of de meest relevante risico’s effectief worden beheerst door uw organisatie, en besteden daarbij aandacht aan de elementen cultuur/gedrag, organisatie/beleid, processen en systemen (inclusief data analyse) . Waar nodig doen wij praktische aanbevelingen om te komen tot verbeterde beheersing en interne controle.

Begroten met grip op risico’s

Het grondbedrijf is van oudsher een groot risicodossier in de gemeentelijke begroting. Het sociaal domein is daar inmiddels bijgekomen. Maar ook verbonden partijen kennen soms verborgen risico’s.

Heeft u voldoende inzicht in deze risico’s en kunt u deze op een begrijpelijke wijze communiceren in uw P&C-producten? Leidt de risicoanalyse ook tot risicomanagement en stuurt u daar voldoende op? Voelt de raad voldoende comfort bij dit risicomanagement? Met onze uitbereide ervaring in gemeentelijke bedrijfsvoering én in de beleidsdomeinen helpen wij u om grip te krijgen op uw risico’s. Wij ontwikkelen normenkaders en systematieken voor risicoanalyse en risicomanagement, die passen bij uw gemeente. Niet alleen voor uw eigen beleidsterreinen, maar ook voor verbonden partijen. Bijvoorbeeld door het op maat maken van de uitgebreide Leidraad Governance 2017 van gemeente Rotterdam voor middelgrote gemeenten. Wij vertellen er u graag meer over.

Audit readiness

Recente wijzigingen op de verslaggevingsregels door de commissie BBV roepen in de praktijk soms vragen op. Denk aan notitie Gondexploitatie 2016, de notitie Faciliterend Grondbeleid 2016, de notitie Overhead of de notitie Rente. Tijdens de interim gesprekken 2017 viel op dat wijzigingen nog niet altijd goed worden toegepast. Hoe zorgt u dat uw jaarrekening aansluit op de nieuwe regels en u bij de controle niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Met onze quickscan ‘impact regelgeving BBV’ brengen wij eventuele hiaten en kansen voor u in beeld.

Blijf up-to-date

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over in control op digitalisering overheid? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

David Zijlmans.jpg
David Zijlmans Partner Public Sector T: 06 11 68 98 95